چهارشنبه - ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | Wednesday - 20 October 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
150210 رابط روپیچ کوپلی 1/2*20 692,600 اضافه به لیست
150215 رابط روپیچ کوپلی 3/4*20 775,500 اضافه به لیست
150211 رابط روپیچ کوپلی 1/2*25 943,300 اضافه به لیست
150212 رابط روپیچ کوپلی 3/4*25 980,400 اضافه به لیست
150220 رابط روپیچ کوپلی 1*25 1,490,100 اضافه به لیست
150218 رابط روپیچ کوپلی 1*32 1,511,800 اضافه به لیست
150108 رابط توپیچ کوپلی 1/2*16 545,300 اضافه به لیست
150110 رابط توپیچ کوپلی 1/2*20 658,500 اضافه به لیست
150112 رابط توپیچ کوپلی 3/4*20 795,900 اضافه به لیست
150114 رابط توپیچ کوپلی 3/4*25 909,400 اضافه به لیست
150118 رابط توپیچ کوپلی 1*32 1,680,500 اضافه به لیست
160210 بوشن تبدیل کوپلی 16*20 892,900 اضافه به لیست
160212 بوشن تبدیل کوپلی 16*25 1,063,100 اضافه به لیست
160214 بوشن تبدیل کوپلی 20*25 1,175,600 اضافه به لیست
160218 بوشن تبدیل کوپلی 25*32 1,991,600 اضافه به لیست
160410 زانو 90 کوپلی 16 961,100 اضافه به لیست
160412 زانو 90 کوپلی 20 1,086,300 اضافه به لیست
160414 زانو 90 کوپلی 25 1,861,400 اضافه به لیست
160416 زانو 90 کوپلی 32 2,723,000 اضافه به لیست
160510 زانو 90 روپیچ کوپلی 1/2*16 787,000 اضافه به لیست
160512 زانو 90 روپیچ کوپلی 1/2*20 859,800 اضافه به لیست
160514 زانو 90 روپیچ کوپلی 3/4*20 975,200 اضافه به لیست
160518 زانو 90 روپیچ کوپلی 3/4*25 1,209,100 اضافه به لیست
160520 زانو 90 روپیچ کوپلی 1*25 1,265,100 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال