یکشنبه - ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | Sunday - 11 April 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
150210 رابط روپیچ کوپلی 1/2*20 426,261 اضافه به لیست
150215 رابط روپیچ کوپلی 3/4*20 485,630 اضافه به لیست
150211 رابط روپیچ کوپلی 1/2*25 590,818 اضافه به لیست
150212 رابط روپیچ کوپلی 3/4*25 614,014 اضافه به لیست
150220 رابط روپیچ کوپلی 1*25 924,408 اضافه به لیست
150218 رابط روپیچ کوپلی 1*32 937,959 اضافه به لیست
150108 رابط توپیچ کوپلی 1/2*16 335,658 اضافه به لیست
150110 رابط توپیچ کوپلی 1/2*20 405,247 اضافه به لیست
150112 رابط توپیچ کوپلی 3/4*20 498,492 اضافه به لیست
150114 رابط توپیچ کوپلی 3/4*25 564,176 اضافه به لیست
150118 رابط توپیچ کوپلی 1*32 1,052,562 اضافه به لیست
160210 بوشن تبدیل کوپلی 16*20 559,238 اضافه به لیست
160212 بوشن تبدیل کوپلی 16*25 665,804 اضافه به لیست
160214 بوشن تبدیل کوپلی 20*25 736,311 اضافه به لیست
160218 بوشن تبدیل کوپلی 25*32 1,247,549 اضافه به لیست
160410 زانو 90 کوپلی 16 601,956 اضافه به لیست
160412 زانو 90 کوپلی 20 680,388 اضافه به لیست
160414 زانو 90 کوپلی 25 1,165,903 اضافه به لیست
160416 زانو 90 کوپلی 32 1,705,734 اضافه به لیست
160510 زانو 90 روپیچ کوپلی 1/2*16 492,865 اضافه به لیست
160512 زانو 90 روپیچ کوپلی 1/2*20 538,454 اضافه به لیست
160514 زانو 90 روپیچ کوپلی 3/4*20 604,942 اضافه به لیست
160518 زانو 90 روپیچ کوپلی 3/4*25 757,326 اضافه به لیست
160520 زانو 90 روپیچ کوپلی 1*25 786,149 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال