جمعه - ۰۲ آبان ۱۳۹۹ | Friday - 23 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 150210 رابط روپیچ کوپلی 1/2*20 عدد 1 382,640 اضافه به لیست
2 150215 رابط روپیچ کوپلی 3/4*20 عدد 1 435,950 اضافه به لیست
3 150211 رابط روپیچ کوپلی 1/2*25 عدد 1 530,460 اضافه به لیست
4 150212 رابط روپیچ کوپلی 3/4*25 عدد 1 551,230 اضافه به لیست
5 150220 رابط روپیچ کوپلی 1*25 عدد 1 829,900 اضافه به لیست
6 150218 رابط روپیچ کوپلی 1*32 عدد 1 842,110 اضافه به لیست
7 150108 رابط توپیچ کوپلی 1/2*16 عدد 1 301,290 اضافه به لیست
8 150110 رابط توپیچ کوپلی 1/2*20 عدد 1 363,860 اضافه به لیست
9 150112 رابط توپیچ کوپلی 3/4*20 عدد 1 447,570 اضافه به لیست
10 150114 رابط توپیچ کوپلی 3/4*25 عدد 1 506,510 اضافه به لیست
11 150118 رابط توپیچ کوپلی 1*32 عدد 1 944,980 اضافه به لیست
12 160210 بوشن تبدیل کوپلی 16*20 عدد 1 502,020 اضافه به لیست
13 160212 بوشن تبدیل کوپلی 16*25 عدد 1 597,690 اضافه به لیست
14 160214 بوشن تبدیل کوپلی 20*25 عدد 1 661,000 اضافه به لیست
15 160218 بوشن تبدیل کوپلی 25*32 عدد 1 1,120,020 اضافه به لیست
16 160410 زانو 90 کوپلی 16 عدد 1 540,380 اضافه به لیست
17 160412 زانو 90 کوپلی 20 عدد 1 610,820 اضافه به لیست
18 160414 زانو 90 کوپلی 25 عدد 1 1,046,650 اضافه به لیست
19 160416 زانو 90 کوپلی 32 عدد 1 1,531,340 اضافه به لیست
20 160510 زانو 90 روپیچ کوپلی 1/2*16 عدد 1 442,430 اضافه به لیست
21 160512 زانو 90 روپیچ کوپلی 1/2*20 عدد 1 483,400 اضافه به لیست
22 160514 زانو 90 روپیچ کوپلی 3/4*20 عدد 1 543,140 اضافه به لیست
23 160518 زانو 90 روپیچ کوپلی 3/4*25 عدد 1 679,920 اضافه به لیست
24 160520 زانو 90 روپیچ کوپلی 1*25 عدد 1 705,740 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال