جمعه - ۰۲ آبان ۱۳۹۹ | Friday - 23 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 120764 سه راه تبدیل پرسی 32*25*32 عدد 1 1,339,910 اضافه به لیست
2 120770 سه راه تبدیل پرسی 40*20*40 عدد 1 4,817,380 اضافه به لیست
3 120773 سه راه تبدیل پرسی 40*25*40 عدد 1 4,955,240 اضافه به لیست
4 120776 سه راه تبدیل پرسی 32*32*40 عدد 1 4,753,350 اضافه به لیست
5 120779 سه راه تبدیل پرسی 40*32*40 عدد 1 5,559,730 اضافه به لیست
6 120882 سه راه تبدیل پرسی 50*25*50 عدد 1 6,478,790 اضافه به لیست
7 120784 سه راه تبدیل پرسی 50*32*50 عدد 1 6,732,340 اضافه به لیست
8 120786 سه راه تبدیل پرسی 50*40*50 عدد 1 7,324,020 اضافه به لیست
9 120790 سه راه تبدیل پرسی 63*25*63 عدد 1 11,527,930 اضافه به لیست
10 120792 سه راه تبدیل پرسی 63*32*63 عدد 1 12,027,320 اضافه به لیست
11 120794 سه راه تبدیل پرسی 63*40*63 عدد 1 12,371,310 اضافه به لیست
12 130760 سه راه توپیچ پرسی 16*1/2*16 عدد 1 591,720 اضافه به لیست
13 130762 سه راه توپیچ پرسی 20*1/2*20 عدد 1 733,450 اضافه به لیست
14 130766 سه راه توپیچ پرسی 25*1/2*25 عدد 1 955,350 اضافه به لیست
15 130768 سه راه توپیچ پرسی 25*3/4*25 عدد 1 1,233,760 اضافه به لیست
16 130772 سه راه توپیچ پرسی 32*3/4*32 عدد 1 1,437,510 اضافه به لیست
17 130776 سه راه توپیچ پرسی 40*3/4*40 عدد 1 4,438,380 اضافه به لیست
18 130780 سه راه توپیچ پرسی 50*1*50 عدد 1 5,966,760 اضافه به لیست
19 121710 سه راهی دیواری پرسی 16*1/2*16 عدد 1 746,600 اضافه به لیست
20 121714 سه راهی دیواری پرسی 20*1/2*20 عدد 1 952,050 اضافه به لیست
21 121810 سه راهی دیواری موازی پرسی 16*1/2*16 عدد 1 1,054,690 اضافه به لیست
22 121814 سه راهی دیواری موازی پرسی 20*1/2*20 عدد 1 1,304,240 اضافه به لیست
23 121310 سه راه صفدار توپیچ پرسی 16*1/2*16 عدد 1 731,480 اضافه به لیست
24 121314 سه راه صفدار توپیچ پرسی 20*1/2*20 عدد 1 931,840 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال