یکشنبه - ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | Sunday - 11 April 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
120764 سه راه تبدیل پرسی 32*25*32 149,289 اضافه به لیست
120770 سه راه تبدیل پرسی 40*20*40 5,366,047 اضافه به لیست
120773 سه راه تبدیل پرسی 40*25*40 5,519,579 اضافه به لیست
120776 سه راه تبدیل پرسی 32*32*40 5,294,621 اضافه به لیست
120779 سه راه تبدیل پرسی 40*32*40 6,192,847 اضافه به لیست
120882 سه راه تبدیل پرسی 50*25*50 7,216,586 اضافه به لیست
120784 سه راه تبدیل پرسی 50*32*50 7,499,076 اضافه به لیست
120786 سه راه تبدیل پرسی 50*40*50 8,158,105 اضافه به لیست
120790 سه راه تبدیل پرسی 63*25*63 12,840,778 اضافه به لیست
120792 سه راه تبدیل پرسی 63*32*63 13,397,031 اضافه به لیست
120794 سه راه تبدیل پرسی 63*40*63 13,780,230 اضافه به لیست
130760 سه راه توپیچ پرسی 16*1/2*16 659,143 اضافه به لیست
130762 سه راه توپیچ پرسی 20*1/2*20 816,924 اضافه به لیست
130766 سه راه توپیچ پرسی 25*1/2*25 1,064,161 اضافه به لیست
130768 سه راه توپیچ پرسی 25*3/4*25 1,374,211 اضافه به لیست
130772 سه راه توپیچ پرسی 32*3/4*32 1,601,236 اضافه به لیست
130776 سه راه توپیچ پرسی 40*3/4*40 4,943,805 اضافه به لیست
130780 سه راه توپیچ پرسی 50*1*50 6,646,324 اضافه به لیست
121710 سه راهی دیواری پرسی 16*1/2*16 831,623 اضافه به لیست
121714 سه راهی دیواری پرسی 20*1/2*20 1,060,486 اضافه به لیست
121810 سه راهی دیواری موازی پرسی 16*1/2*16 1,174,745 اضافه به لیست
121814 سه راهی دیواری موازی پرسی 20*1/2*20 1,452,757 اضافه به لیست
121310 سه راه صفدار توپیچ پرسی 16*1/2*16 813,135 اضافه به لیست
121314 سه راه صفدار توپیچ پرسی 20*1/2*20 957,940 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال