پنجشنبه - ۰۲ بهمن ۱۳۹۹ | Thursday - 21 January 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
120764 سه راه تبدیل پرسی 32*25*32 1,299,700 اضافه به لیست
120770 سه راه تبدیل پرسی 40*20*40 4,672,900 اضافه به لیست
120773 سه راه تبدیل پرسی 40*25*40 4,806,600 اضافه به لیست
120776 سه راه تبدیل پرسی 32*32*40 4,610,700 اضافه به لیست
120779 سه راه تبدیل پرسی 40*32*40 5,392,900 اضافه به لیست
120882 سه راه تبدیل پرسی 50*25*50 6,284,400 اضافه به لیست
120784 سه راه تبدیل پرسی 50*32*50 6,530,400 اضافه به لیست
120786 سه راه تبدیل پرسی 50*40*50 7,104,300 اضافه به لیست
120790 سه راه تبدیل پرسی 63*25*63 11,182,100 اضافه به لیست
120792 سه راه تبدیل پرسی 63*32*63 11,666,500 اضافه به لیست
120794 سه راه تبدیل پرسی 63*40*63 12,000,200 اضافه به لیست
130760 سه راه توپیچ پرسی 16*1/2*16 574,000 اضافه به لیست
130762 سه راه توپیچ پرسی 20*1/2*20 711,400 اضافه به لیست
130766 سه راه توپیچ پرسی 25*1/2*25 926,700 اضافه به لیست
130768 سه راه توپیچ پرسی 25*3/4*25 1,196,700 اضافه به لیست
130772 سه راه توپیچ پرسی 32*3/4*32 1,394,400 اضافه به لیست
130776 سه راه توپیچ پرسی 40*3/4*40 4,305,200 اضافه به لیست
130780 سه راه توپیچ پرسی 50*1*50 5,787,800 اضافه به لیست
121710 سه راهی دیواری پرسی 16*1/2*16 724,200 اضافه به لیست
121714 سه راهی دیواری پرسی 20*1/2*20 923,500 اضافه به لیست
121810 سه راهی دیواری موازی پرسی 16*1/2*16 1,023,000 اضافه به لیست
121814 سه راهی دیواری موازی پرسی 20*1/2*20 1,265,100 اضافه به لیست
121310 سه راه صفدار توپیچ پرسی 16*1/2*16 708,100 اضافه به لیست
121314 سه راه صفدار توپیچ پرسی 20*1/2*20 834,200 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال