شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 340630 سه راه 87 درجه 110- 63 عدد 1 419,000 اضافه به لیست
2 340640 سه راه 87 درجه 110- 75 عدد 1 509,000 اضافه به لیست
3 340650 سه راه 87 درجه 110- 90 عدد 1 522,000 اضافه به لیست
4 340660 سه راه 87 درجه 110- 110 عدد 1 631,000 اضافه به لیست
5 340760 سه راه 87 درجه 125- 110 عدد 1 800,000 اضافه به لیست
6 340770 سه راه 87 درجه 125- 125 عدد 1 830,000 اضافه به لیست
7 340860 سه راه 87 درجه 160- 110 عدد 1 1,131,000 اضافه به لیست
8 340870 سه راه 87 درجه 160- 125 عدد 1 1,230,000 اضافه به لیست
9 340880 سه راه 87 درجه 160- 160 عدد 1 1,442,000 اضافه به لیست
10 342220 سه راه 45 درجه 50- 50 عدد 1 167,000 اضافه به لیست
11 342320 سه راه 45 درجه 63- 50 عدد 1 201,000 اضافه به لیست
12 342330 سه راه 45 درجه 63- 63 عدد 1 231,000 اضافه به لیست
13 342420 سه راه 45 درجه 75- 50 عدد 1 236,000 اضافه به لیست
14 342440 سه راه 45 درجه 75- 75 عدد 1 354,000 اضافه به لیست
15 342520 سه راه 45 درجه 90- 50 عدد 1 315,000 اضافه به لیست
16 342530 سه راه 45 درجه 63- 90 عدد 1 357,000 اضافه به لیست
17 342540 سه راه 45 درجه 90- 75 عدد 1 370,000 اضافه به لیست
18 342550 سه راه 45 درجه 90- 90 عدد 1 387,000 اضافه به لیست
19 342620 سه راه 45 درجه 110- 50 عدد 1 485,000 اضافه به لیست
20 342630 سه راه 45 درجه 110- 63 عدد 1 494,000 اضافه به لیست
21 342640 سه راه 45 درجه 110- 75 عدد 1 575,000 اضافه به لیست
22 342650 سه راه 45 درجه 110- 90 عدد 1 590,000 اضافه به لیست
23 342660 سه راه 45 درجه 110- 110 عدد 1 759,000 اضافه به لیست
24 342760 سه راه 45 درجه 125- 110 عدد 1 829,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال