سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
340630 سه راه 87 درجه 110- 63 444,300 اضافه به لیست
340640 سه راه 87 درجه 110- 75 516,600 اضافه به لیست
340650 سه راه 87 درجه 110- 90 545,300 اضافه به لیست
340660 سه راه 87 درجه 110- 110 645,200 اضافه به لیست
340760 سه راه 87 درجه 125- 110 820,000 اضافه به لیست
340770 سه راه 87 درجه 125- 125 855,300 اضافه به لیست
340860 سه راه 87 درجه 160- 110 1,137,700 اضافه به لیست
340870 سه راه 87 درجه 160- 125 1,245,600 اضافه به لیست
340880 سه راه 87 درجه 160- 160 1,452,300 اضافه به لیست
342220 سه راه 45 درجه 50- 50 180,300 اضافه به لیست
342320 سه راه 45 درجه 63- 50 214,700 اضافه به لیست
342330 سه راه 45 درجه 63- 63 248,000 اضافه به لیست
342420 سه راه 45 درجه 75- 50 250,300 اضافه به لیست
342440 سه راه 45 درجه 75- 75 357,200 اضافه به لیست
342520 سه راه 45 درجه 90- 50 342,800 اضافه به لیست
342530 سه راه 45 درجه 63- 90 382,300 اضافه به لیست
342540 سه راه 45 درجه 90- 75 398,900 اضافه به لیست
342550 سه راه 45 درجه 90- 90 416,300 اضافه به لیست
342620 سه راه 45 درجه 110- 50 476,300 اضافه به لیست
342630 سه راه 45 درجه 110- 63 518,900 اضافه به لیست
342640 سه راه 45 درجه 110- 75 556,700 اضافه به لیست
342650 سه راه 45 درجه 110- 90 609,600 اضافه به لیست
342660 سه راه 45 درجه 110- 110 717,600 اضافه به لیست
342760 سه راه 45 درجه 125- 110 839,200 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال