جمعه - ۰۲ آبان ۱۳۹۹ | Friday - 23 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 330687 زانو 87 درجه 110 عدد 1 443,000 اضافه به لیست
2 330745 زانو 45 درجه 125 عدد 1 456,000 اضافه به لیست
3 330787 زانو 87 درجه 125 عدد 1 552,000 اضافه به لیست
4 330845 زانو 45 درجه 160 عدد 1 870,000 اضافه به لیست
5 330887 زانو 87 درجه 160 عدد 1 1,064,000 اضافه به لیست
6 333345 زانو 45 درجه ونت دار 50-63-63 عدد 1 214,000 اضافه به لیست
7 333387 زانو 87 درجه ونت دار 50-63-63 عدد 1 214,000 اضافه به لیست
8 333645 زانو 45 درجه ونت دار 50-110-110 عدد 1 470,000 اضافه به لیست
9 333687 زانو 87 درجه ونت دار 50-110-110 عدد 1 486,000 اضافه به لیست
10 335220 زانو 50 - 50 جهت ارتباط ظرفشویی و ... عدد 1 60,000 اضافه به لیست
11 336200 لاستیک 50-30 ارتباطی فاضلاب ظرفشویی و ... عدد 1 113,000 اضافه به لیست
12 336210 لاستیک 50-40 ارتباطی فاضلاب ظرفشویی و ... عدد 1 87,000 اضافه به لیست
13 336220 لاستیک 50-50 ارتباطی فاضلاب ظرفشویی و ... عدد 1 87,000 اضافه به لیست
14 340220 سه راه 87 درجه 50- 50 عدد 1 166,000 اضافه به لیست
15 340320 سه راه 87 درجه 50- 63 عدد 1 195,000 اضافه به لیست
16 340330 سه راه 87 درجه 63- 63 عدد 1 224,000 اضافه به لیست
17 340420 سه راه 87 درجه 75- 50 عدد 1 209,000 اضافه به لیست
18 340430 سه راه 87 درجه 75- 63 عدد 1 230,000 اضافه به لیست
19 340440 سه راه 87 درجه 75- 75 عدد 1 252,000 اضافه به لیست
20 340520 سه راه 87 درجه 90- 50 عدد 1 230,000 اضافه به لیست
21 340530 سه راه 87 درجه 90- 63 عدد 1 308,000 اضافه به لیست
22 340540 سه راه 87 درجه 90- 75 عدد 1 318,000 اضافه به لیست
23 340550 سه راه 87 درجه 90- 90 عدد 1 335,000 اضافه به لیست
24 340620 سه راه 87 درجه 110- 50 عدد 1 409,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال