سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
330687 زانو 87 درجه 110 425,900 اضافه به لیست
330745 زانو 45 درجه 125 462,700 اضافه به لیست
330787 زانو 87 درجه 125 571,800 اضافه به لیست
330845 زانو 45 درجه 160 874,800 اضافه به لیست
330887 زانو 87 درجه 160 1,080,300 اضافه به لیست
333345 زانو 45 درجه ونت دار 50-63-63 222,800 اضافه به لیست
333387 زانو 87 درجه ونت دار 50-63-63 231,900 اضافه به لیست
333645 زانو 45 درجه ونت دار 50-110-110 482,200 اضافه به لیست
333687 زانو 87 درجه ونت دار 50-110-110 497,100 اضافه به لیست
335220 زانو 50 - 50 جهت ارتباط ظرفشویی و ... 65,500 اضافه به لیست
336200 لاستیک 50-30 ارتباطی فاضلاب ظرفشویی و ... 118,300 اضافه به لیست
336210 لاستیک 50-40 ارتباطی فاضلاب ظرفشویی و ... 89,400 اضافه به لیست
336220 لاستیک 50-50 ارتباطی فاضلاب ظرفشویی و ... 89,400 اضافه به لیست
340220 سه راه 87 درجه 50- 50 171,700 اضافه به لیست
340320 سه راه 87 درجه 50- 63 211,300 اضافه به لیست
340330 سه راه 87 درجه 63- 63 241,100 اضافه به لیست
340420 سه راه 87 درجه 75- 50 225,100 اضافه به لیست
340430 سه راه 87 درجه 75- 63 244,600 اضافه به لیست
340440 سه راه 87 درجه 75- 75 266,400 اضافه به لیست
340520 سه راه 87 درجه 90- 50 241,900 اضافه به لیست
340530 سه راه 87 درجه 90- 63 321,500 اضافه به لیست
340540 سه راه 87 درجه 90- 75 1 اضافه به لیست
340550 سه راه 87 درجه 90- 90 351,800 اضافه به لیست
340620 سه راه 87 درجه 110- 50 430,500 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال