دوشنبه - ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | Monday - 12 April 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
330687 زانو 87 درجه 110 499,000 اضافه به لیست
330745 زانو 45 درجه 125 513,000 اضافه به لیست
330787 زانو 87 درجه 125 624,000 اضافه به لیست
330845 زانو 45 درجه 160 978,000 اضافه به لیست
330887 زانو 87 درجه 160 1,200,000 اضافه به لیست
333345 زانو 45 درجه ونت دار 50-63-63 239,000 اضافه به لیست
333387 زانو 87 درجه ونت دار 50-63-63 237,000 اضافه به لیست
333645 زانو 45 درجه ونت دار 50-110-110 534,000 اضافه به لیست
333687 زانو 87 درجه ونت دار 50-110-110 552,000 اضافه به لیست
335220 زانو 50 - 50 جهت ارتباط ظرفشویی و ... 69,000 اضافه به لیست
336200 لاستیک 50-30 ارتباطی فاضلاب ظرفشویی و ... 125,000 اضافه به لیست
336210 لاستیک 50-40 ارتباطی فاضلاب ظرفشویی و ... 94,000 اضافه به لیست
336220 لاستیک 50-50 ارتباطی فاضلاب ظرفشویی و ... 94,000 اضافه به لیست
340220 سه راه 87 درجه 50- 50 182,000 اضافه به لیست
340320 سه راه 87 درجه 50- 63 215,000 اضافه به لیست
340330 سه راه 87 درجه 63- 63 247,000 اضافه به لیست
340420 سه راه 87 درجه 75- 50 233,000 اضافه به لیست
340430 سه راه 87 درجه 75- 63 255,000 اضافه به لیست
340440 سه راه 87 درجه 75- 75 280,000 اضافه به لیست
340520 سه راه 87 درجه 90- 50 253,000 اضافه به لیست
340530 سه راه 87 درجه 90- 63 344,000 اضافه به لیست
340540 سه راه 87 درجه 90- 75 355,000 اضافه به لیست
340550 سه راه 87 درجه 90- 90 368,000 اضافه به لیست
340620 سه راه 87 درجه 110- 50 458,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال