جمعه - ۰۲ آبان ۱۳۹۹ | Friday - 23 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 342770 سه راه 45 درجه 125- 125 عدد 1 953,000 اضافه به لیست
2 342860 سه راه 45 درجه 160- 110 عدد 1 1,295,000 اضافه به لیست
3 342870 سه راه 45 درجه 160- 125 عدد 1 1,443,000 اضافه به لیست
4 342880 سه راه 45 درجه 160- 160 عدد 1 1,777,000 اضافه به لیست
5 351666 انشعاب دوبل 67 درجه 110-110-110 عدد 1 1,039,000 اضافه به لیست
6 360200 درپوش 50 عدد 1 31,000 اضافه به لیست
7 360300 درپوش 63 عدد 1 35,000 اضافه به لیست
8 360400 درپوش 75 عدد 1 50,000 اضافه به لیست
9 360500 درپوش 90 عدد 1 69,000 اضافه به لیست
10 360600 درپوش 110 عدد 1 112,000 اضافه به لیست
11 360700 درپوش 125 عدد 1 141,000 اضافه به لیست
12 360800 درپوش 160 عدد 1 264,000 اضافه به لیست
13 365400 دریچه بازدید 75 عدد 1 292,000 اضافه به لیست
14 365500 دریچه بازدید 90 عدد 1 434,000 اضافه به لیست
15 365600 دریچه بازدید 110 عدد 1 591,000 اضافه به لیست
16 365700 دریچه بازدید 125 عدد 1 722,000 اضافه به لیست
17 365800 دریچه بازدید 160 عدد 1 1,079,000 اضافه به لیست
18 366400 دریچه بازدید انتهایی 75 عدد 1 262,000 اضافه به لیست
19 366600 دریچه بازدید انتهایی110 عدد 1 451,000 اضافه به لیست
20 378000 سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 75) 60 cm عدد 1 704,000 اضافه به لیست
21 378020 سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 75) 20 cm عدد 1 489,000 اضافه به لیست
22 378040 سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 75) 75 cm عدد 1 779,000 اضافه به لیست
23 378060 سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 75) 90 cm عدد 1 865,000 اضافه به لیست
24 378200 سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 63) 60 cm عدد 1 562,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال