یکشنبه - ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | Sunday - 11 April 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
342770 سه راه 45 درجه 125- 125 1,084,000 اضافه به لیست
342860 سه راه 45 درجه 160- 110 1,470,000 اضافه به لیست
342870 سه راه 45 درجه 160- 125 1,635,000 اضافه به لیست
342880 سه راه 45 درجه 160- 160 2,032,000 اضافه به لیست
351666 انشعاب دوبل 67 درجه 110-110-110 1,175,000 اضافه به لیست
360200 درپوش 50 35,000 اضافه به لیست
360300 درپوش 63 40,000 اضافه به لیست
360400 درپوش 75 56,000 اضافه به لیست
360500 درپوش 90 79,000 اضافه به لیست
360600 درپوش 110 129,000 اضافه به لیست
360700 درپوش 125 162,000 اضافه به لیست
360800 درپوش 160 304,000 اضافه به لیست
365400 دریچه بازدید 75 324,000 اضافه به لیست
365500 دریچه بازدید 90 487,000 اضافه به لیست
365600 دریچه بازدید 110 667,000 اضافه به لیست
365700 دریچه بازدید 125 812,000 اضافه به لیست
365800 دریچه بازدید 160 1,221,000 اضافه به لیست
366400 دریچه بازدید انتهایی 75 285,000 اضافه به لیست
366600 دریچه بازدید انتهایی110 497,000 اضافه به لیست
378000 سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 75) 60 cm 796,000 اضافه به لیست
378020 سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 75) 20 cm 541,000 اضافه به لیست
378040 سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 75) 75 cm 887,000 اضافه به لیست
378060 سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 75) 90 cm 987,000 اضافه به لیست
378200 سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 63) 60 cm 634,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال