سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
342770 سه راه 45 درجه 125- 125 960,900 اضافه به لیست
342860 سه راه 45 درجه 160- 110 1,290,400 اضافه به لیست
342870 سه راه 45 درجه 160- 125 1,439,600 اضافه به لیست
342880 سه راه 45 درجه 160- 160 1,757,600 اضافه به لیست
351666 انشعاب دوبل 67 درجه 110-110-110 1,071,100 اضافه به لیست
360200 درپوش 50 30,100 اضافه به لیست
360300 درپوش 63 35,600 اضافه به لیست
360400 درپوش 75 51,700 اضافه به لیست
360500 درپوش 90 70,100 اضافه به لیست
360600 درپوش 110 119,000 اضافه به لیست
360700 درپوش 125 143,500 اضافه به لیست
360800 درپوش 160 266,400 اضافه به لیست
365400 دریچه بازدید 75 312,300 اضافه به لیست
365500 دریچه بازدید 90 474,200 اضافه به لیست
365600 دریچه بازدید 110 627,300 اضافه به لیست
365700 دریچه بازدید 125 741,700 اضافه به لیست
365800 دریچه بازدید 160 1,095,200 اضافه به لیست
366400 دریچه بازدید انتهایی 75 296,200 اضافه به لیست
366600 دریچه بازدید انتهایی110 499,400 اضافه به لیست
378000 سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 75) 60 cm 663,900 اضافه به لیست
378020 سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 75) 20 cm 494,300 اضافه به لیست
378040 سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 75) 75 cm 721,300 اضافه به لیست
378060 سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 75) 90 cm 790,500 اضافه به لیست
378200 سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 63) 60 cm 538,600 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال