چهارشنبه - ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | Wednesday - 20 October 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
342770 سه راه 45 درجه 125- 125 1,233,000 اضافه به لیست
342860 سه راه 45 درجه 160- 110 1,655,500 اضافه به لیست
342870 سه راه 45 درجه 160- 125 1,841,400 اضافه به لیست
342880 سه راه 45 درجه 160- 160 2,286,900 اضافه به لیست
351666 انشعاب دوبل 67 درجه 110-110-110 1,353,500 اضافه به لیست
360200 درپوش 50 37,600 اضافه به لیست
360300 درپوش 63 46,000 اضافه به لیست
360400 درپوش 75 65,500 اضافه به لیست
360500 درپوش 90 90,700 اضافه به لیست
360600 درپوش 110 148,100 اضافه به لیست
360700 درپوش 125 184,900 اضافه به لیست
360800 درپوش 160 344,400 اضافه به لیست
365400 دریچه بازدید 75 381,200 اضافه به لیست
365500 دریچه بازدید 90 578,600 اضافه به لیست
365600 دریچه بازدید 110 799,300 اضافه به لیست
365700 دریچه بازدید 125 934,500 اضافه به لیست
365800 دریچه بازدید 160 1,396,000 اضافه به لیست
366400 دریچه بازدید انتهایی 75 343,300 اضافه به لیست
366600 دریچه بازدید انتهایی110 597,000 اضافه به لیست
378000 سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 75) 60 cm 841,000 اضافه به لیست
378020 سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 75) 20 cm 610,900 اضافه به لیست
378040 سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 75) 75 cm 918,800 اضافه به لیست
378060 سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 75) 90 cm 1,012,100 اضافه به لیست
378200 سیفون 50 یک تکه با درپوش (با لوله 63) 60 cm 676,200 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال