جمعه - ۰۲ آبان ۱۳۹۹ | Friday - 23 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 312420 لوله دوسر سوکت پوشفیت 75 - 500 عدد 1 389,000 اضافه به لیست
2 312440 لوله دوسر سوکت پوشفیت 75 - 1000 عدد 1 701,000 اضافه به لیست
3 312460 لوله دوسر سوکت پوشفیت 75 - 2000 عدد 1 1,233,000 اضافه به لیست
4 312480 لوله دوسر سوکت پوشفیت 75 - 3000 عدد 1 1,766,000 اضافه به لیست
5 312520 لوله دوسر سوکت پوشفیت 90 - 500 عدد 1 544,000 اضافه به لیست
6 312540 لوله دوسر سوکت پوشفیت 90 - 1000 عدد 1 962,000 اضافه به لیست
7 312560 لوله دوسر سوکت پوشفیت 90 - 2000 عدد 1 1,691,000 اضافه به لیست
8 312580 لوله دوسر سوکت پوشفیت 90 - 3000 عدد 1 2,429,000 اضافه به لیست
9 312620 لوله دوسر سوکت پوشفیت 110 - 50 عدد 1 773,000 اضافه به لیست
10 312640 لوله دوسر سوکت پوشفیت 110 - 1000 عدد 1 1,382,000 اضافه به لیست
11 312660 لوله دوسر سوکت پوشفیت 110 - 2000 عدد 1 2,439,000 اضافه به لیست
12 312680 لوله دوسر سوکت پوشفیت 110 - 3000 عدد 1 3,511,000 اضافه به لیست
13 312720 لوله دوسر سوکت پوشفیت 125 - 500 عدد 1 1,063,000 اضافه به لیست
14 312740 لوله دوسر سوکت پوشفیت 125- 1000 عدد 1 1,900,000 اضافه به لیست
15 312760 لوله دوسر سوکت پوشفیت 125 - 2000 عدد 1 3,309,000 اضافه به لیست
16 312780 لوله دوسر سوکت پوشفیت 125- 3000 عدد 1 4,718,000 اضافه به لیست
17 312820 لوله دوسر سوکت پوشفیت 160 - 500 عدد 1 1,660,000 اضافه به لیست
18 312840 لوله دوسر سوکت پوشفیت 160 - 1000 عدد 1 2,920,000 اضافه به لیست
19 312860 لوله دوسر سوکت پوشفیت 160 - 2000 عدد 1 5,098,000 اضافه به لیست
20 312880 لوله دوسر سوکت پوشفیت 160 - 3000 عدد 1 7,276,000 اضافه به لیست
21 320200 بوشن 50 عدد 1 125,000 اضافه به لیست
22 320300 بوشن 63 عدد 1 148,000 اضافه به لیست
23 320400 بوشن 75 عدد 1 166,000 اضافه به لیست
24 320500 بوشن 90 عدد 1 219,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال