دوشنبه - ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | Monday - 12 April 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
312420 لوله دوسر سوکت پوشفیت 75 - 500 445,000 اضافه به لیست
312440 لوله دوسر سوکت پوشفیت 75 - 1000 807,000 اضافه به لیست
312460 لوله دوسر سوکت پوشفیت 75 - 2000 1,434,000 اضافه به لیست
312480 لوله دوسر سوکت پوشفیت 75 - 3000 2,061,000 اضافه به لیست
312520 لوله دوسر سوکت پوشفیت 90 - 500 623,000 اضافه به لیست
312540 لوله دوسر سوکت پوشفیت 90 - 1000 1,110,000 اضافه به لیست
312560 لوله دوسر سوکت پوشفیت 90 - 2000 1,973,000 اضافه به لیست
312580 لوله دوسر سوکت پوشفیت 90 - 3000 2,844,000 اضافه به لیست
312620 لوله دوسر سوکت پوشفیت 110 - 50 889,000 اضافه به لیست
312640 لوله دوسر سوکت پوشفیت 110 - 1000 1,596,000 اضافه به لیست
312660 لوله دوسر سوکت پوشفیت 110 - 2000 2,845,000 اضافه به لیست
312680 لوله دوسر سوکت پوشفیت 110 - 3000 4,110,000 اضافه به لیست
312720 لوله دوسر سوکت پوشفیت 125 - 500 1,220,000 اضافه به لیست
312740 لوله دوسر سوکت پوشفیت 125- 1000 2,188,000 اضافه به لیست
312760 لوله دوسر سوکت پوشفیت 125 - 2000 3,854,000 اضافه به لیست
312780 لوله دوسر سوکت پوشفیت 125- 3000 5,519,000 اضافه به لیست
312820 لوله دوسر سوکت پوشفیت 160 - 500 1,906,000 اضافه به لیست
312840 لوله دوسر سوکت پوشفیت 160 - 1000 3,364,000 اضافه به لیست
312860 لوله دوسر سوکت پوشفیت 160 - 2000 5,940,000 اضافه به لیست
312880 لوله دوسر سوکت پوشفیت 160 - 3000 8,515,000 اضافه به لیست
320200 بوشن 50 135,000 اضافه به لیست
320300 بوشن 63 159,000 اضافه به لیست
320400 بوشن 75 181,000 اضافه به لیست
320500 بوشن 90 239,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال