پنجشنبه - ۰۲ بهمن ۱۳۹۹ | Thursday - 21 January 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
320600 بوشن 110 298,000 اضافه به لیست
320700 بوشن 125 417,000 اضافه به لیست
320800 بوشن 160 665,000 اضافه به لیست
326320 تبدیل خارج از مرکز63 - 50 118,000 اضافه به لیست
326420 تبدیل خارج از مرکز 75 - 50 130,000 اضافه به لیست
326430 تبدیل خارج از مرکز 75 - 63 135,000 اضافه به لیست
326520 تبدیل خارج از مرکز 90 - 50 138,000 اضافه به لیست
326530 تبدیل خارج از مرکز 63 - 90 148,000 اضافه به لیست
326620 تبدیل خارج از مرکز 110 - 50 214,000 اضافه به لیست
326630 تبدیل خارج از مرکز 63 - 110 215,000 اضافه به لیست
326640 تبدیل خارج از مرکز 110 - 75 226,000 اضافه به لیست
326650 تبدیل خارج از مرکز 110 - 90 234,000 اضافه به لیست
326760 تبدیل خارج از مرکز 125 - 110 296,000 اضافه به لیست
326860 تبدیل خارج از مرکز 160 - 110 436,000 اضافه به لیست
326870 تبدیل خارج از مرکز 160 - 125 518,000 اضافه به لیست
330245 زانو 45 درجه 50 88,000 اضافه به لیست
330287 زانو 87 درجه 50 94,000 اضافه به لیست
330345 زانو 45 درجه 63 120,000 اضافه به لیست
330387 زانو 87 درجه 63 140,000 اضافه به لیست
330445 زانو 45 درجه 75 153,000 اضافه به لیست
330487 زانو 87 درجه 75 168,000 اضافه به لیست
330545 زانو 45 درجه 90 193,000 اضافه به لیست
330587 زانو 87 درجه 90 226,000 اضافه به لیست
330645 زانو 45 درجه 110 351,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال