چهارشنبه - ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | Wednesday - 20 October 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
320600 بوشن 110 416,800 اضافه به لیست
320700 بوشن 125 578,600 اضافه به لیست
320800 بوشن 160 928,800 اضافه به لیست
326320 تبدیل خارج از مرکز63 - 50 171,100 اضافه به لیست
326420 تبدیل خارج از مرکز 75 - 50 175,000 اضافه به لیست
326430 تبدیل خارج از مرکز 75 - 63 188,300 اضافه به لیست
326520 تبدیل خارج از مرکز 90 - 50 196,800 اضافه به لیست
326530 تبدیل خارج از مرکز 63 - 90 210,100 اضافه به لیست
326620 تبدیل خارج از مرکز 110 - 50 298,500 اضافه به لیست
326630 تبدیل خارج از مرکز 63 - 110 307,700 اضافه به لیست
326640 تبدیل خارج از مرکز 110 - 75 324,900 اضافه به لیست
326650 تبدیل خارج از مرکز 110 - 90 337,600 اضافه به لیست
326760 تبدیل خارج از مرکز 125 - 110 426,000 اضافه به لیست
326860 تبدیل خارج از مرکز 160 - 110 633,700 اضافه به لیست
326870 تبدیل خارج از مرکز 160 - 125 748,500 اضافه به لیست
330245 زانو 45 درجه 50 118,000 اضافه به لیست
330287 زانو 87 درجه 50 126,600 اضافه به لیست
330345 زانو 45 درجه 63 157,800 اضافه به لیست
330387 زانو 87 درجه 63 190,000 اضافه به لیست
330445 زانو 45 درجه 75 209,200 اضافه به لیست
330487 زانو 87 درجه 75 224,300 اضافه به لیست
330545 زانو 45 درجه 90 282,500 اضافه به لیست
330587 زانو 87 درجه 90 324,900 اضافه به لیست
330645 زانو 45 درجه 110 471,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال