سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
320600 بوشن 110 345,600 اضافه به لیست
320700 بوشن 125 478,800 اضافه به لیست
320800 بوشن 160 756,600 اضافه به لیست
326320 تبدیل خارج از مرکز63 - 50 137,800 اضافه به لیست
326420 تبدیل خارج از مرکز 75 - 50 141,600 اضافه به لیست
326430 تبدیل خارج از مرکز 75 - 63 158,500 اضافه به لیست
326520 تبدیل خارج از مرکز 90 - 50 161,800 اضافه به لیست
326530 تبدیل خارج از مرکز 63 - 90 173,400 اضافه به لیست
326620 تبدیل خارج از مرکز 110 - 50 245,200 اضافه به لیست
326630 تبدیل خارج از مرکز 63 - 110 251,500 اضافه به لیست
326640 تبدیل خارج از مرکز 110 - 75 258,300 اضافه به لیست
326650 تبدیل خارج از مرکز 110 - 90 272,100 اضافه به لیست
326760 تبدیل خارج از مرکز 125 - 110 339,900 اضافه به لیست
326860 تبدیل خارج از مرکز 160 - 110 490,200 اضافه به لیست
326870 تبدیل خارج از مرکز 160 - 125 580,900 اضافه به لیست
330245 زانو 45 درجه 50 95,500 اضافه به لیست
330287 زانو 87 درجه 50 100,900 اضافه به لیست
330345 زانو 45 درجه 63 130,900 اضافه به لیست
330387 زانو 87 درجه 63 158,800 اضافه به لیست
330445 زانو 45 درجه 75 171,700 اضافه به لیست
330487 زانو 87 درجه 75 179,200 اضافه به لیست
330545 زانو 45 درجه 90 228,500 اضافه به لیست
330587 زانو 87 درجه 90 256,100 اضافه به لیست
330645 زانو 45 درجه 110 366,900 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال