جمعه - ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ | Friday - 19 August 2022لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
320600 بوشن 110 468,400 اضافه به لیست
320700 بوشن 125 654,400 اضافه به لیست
320800 بوشن 160 1,067,700 اضافه به لیست
326320 تبدیل خارج از مرکز63 - 50 187,200 اضافه به لیست
326420 تبدیل خارج از مرکز 75 - 50 188,800 اضافه به لیست
326430 تبدیل خارج از مرکز 75 - 63 204,400 اضافه به لیست
326520 تبدیل خارج از مرکز 90 - 50 218,200 اضافه به لیست
326530 تبدیل خارج از مرکز 63 - 90 226,200 اضافه به لیست
326620 تبدیل خارج از مرکز 110 - 50 324,800 اضافه به لیست
326630 تبدیل خارج از مرکز 63 - 110 331,800 اضافه به لیست
326640 تبدیل خارج از مرکز 110 - 75 344,400 اضافه به لیست
326650 تبدیل خارج از مرکز 110 - 90 375,400 اضافه به لیست
326760 تبدیل خارج از مرکز 125 - 110 466,100 اضافه به لیست
326860 تبدیل خارج از مرکز 160 - 110 671,600 اضافه به لیست
326870 تبدیل خارج از مرکز 160 - 125 792,200 اضافه به لیست
330245 زانو 45 درجه 50 124,400 اضافه به لیست
330287 زانو 87 درجه 50 133,100 اضافه به لیست
330345 زانو 45 درجه 63 171,700 اضافه به لیست
330387 زانو 87 درجه 63 212,400 اضافه به لیست
330445 زانو 45 درجه 75 230,700 اضافه به لیست
330487 زانو 87 درجه 75 240,300 اضافه به لیست
330545 زانو 45 درجه 90 310,000 اضافه به لیست
330587 زانو 87 درجه 90 347,900 اضافه به لیست
330645 زانو 45 درجه 110 494,700 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال