جمعه - ۰۲ آبان ۱۳۹۹ | Friday - 23 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 320600 بوشن 110 عدد 1 325,000 اضافه به لیست
2 320700 بوشن 125 عدد 1 455,000 اضافه به لیست
3 320800 بوشن 160 عدد 1 732,000 اضافه به لیست
4 326320 تبدیل خارج از مرکز63 - 50 عدد 1 130,000 اضافه به لیست
5 326420 تبدیل خارج از مرکز 75 - 50 عدد 1 144,000 اضافه به لیست
6 326430 تبدیل خارج از مرکز 75 - 63 عدد 1 146,000 اضافه به لیست
7 326520 تبدیل خارج از مرکز 90 - 50 عدد 1 152,000 اضافه به لیست
8 326530 تبدیل خارج از مرکز 63 - 90 عدد 1 163,000 اضافه به لیست
9 326620 تبدیل خارج از مرکز 110 - 50 عدد 1 235,000 اضافه به لیست
10 326630 تبدیل خارج از مرکز 63 - 110 عدد 1 236,000 اضافه به لیست
11 326640 تبدیل خارج از مرکز 110 - 75 عدد 1 251,000 اضافه به لیست
12 326650 تبدیل خارج از مرکز 110 - 90 عدد 1 260,000 اضافه به لیست
13 326760 تبدیل خارج از مرکز 125 - 110 عدد 1 329,000 اضافه به لیست
14 326860 تبدیل خارج از مرکز 160 - 110 عدد 1 493,000 اضافه به لیست
15 326870 تبدیل خارج از مرکز 160 - 125 عدد 1 586,000 اضافه به لیست
16 330245 زانو 45 درجه 50 عدد 1 98,000 اضافه به لیست
17 330287 زانو 87 درجه 50 عدد 1 105,000 اضافه به لیست
18 330345 زانو 45 درجه 63 عدد 1 131,000 اضافه به لیست
19 330387 زانو 87 درجه 63 عدد 1 152,000 اضافه به لیست
20 330445 زانو 45 درجه 75 عدد 1 169,000 اضافه به لیست
21 330487 زانو 87 درجه 75 عدد 1 187,000 اضافه به لیست
22 330545 زانو 45 درجه 90 عدد 1 214,000 اضافه به لیست
23 330587 زانو 87 درجه 90 عدد 1 253,000 اضافه به لیست
24 330645 زانو 45 درجه 110 عدد 1 396,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال