یکشنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۹ | Sunday - 25 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 472602 زانو صفحدار توپیچ کوپلی 1/2*16 عدد 1 585,100 اضافه به لیست
2 472604 زانو صفحدار توپیچ کوپلی 1/2*20 عدد 1 756,700 اضافه به لیست
3 472702 زانو صفحدارروپیچ کوپلی 3/4*16 عدد 1 638,700 اضافه به لیست
4 472704 زانو صفحدار روپیچ کوپلی 3/4*20 عدد 1 691,000 اضافه به لیست
5 473002 سه راه کوپلی 16*16*16 عدد 1 647,700 اضافه به لیست
6 473004 سه راه کوپلی 20*20*20 عدد 1 925,000 اضافه به لیست
7 473006 سه راه کوپلی 25*25*25 عدد 1 1,260,500 اضافه به لیست
8 473008 سه راه کوپلی 32*32*32 عدد 1 2,112,300 اضافه به لیست
9 483010 سه راه کلمپی 40*40*40 عدد 1 6,153,000 اضافه به لیست
10 473102 سه راه کوپلی تبدیل 16*20*16 عدد 1 557,000 اضافه به لیست
11 473104 سه راه کوپلی تبدیل 16*16*20 عدد 1 547,500 اضافه به لیست
12 473106 سه راه کوپلی تبدیل 20*16*20 عدد 1 837,800 اضافه به لیست
13 473108 سه راه کوپلی تبدیل 16*20*20 عدد 1 795,400 اضافه به لیست
14 473110 سه راه کوپلی تبدیل 16*16*25 عدد 1 1,072,100 اضافه به لیست
15 473112 سه راه کوپلی تبدیل 20*16*25 عدد 1 1,082,300 اضافه به لیست
16 473115 سه راه کوپلی تبدیل 16*20*25 عدد 1 971,200 اضافه به لیست
17 473114 سه راه کوپلی تبدیل 25*16*25 عدد 1 1,087,300 اضافه به لیست
18 473116 سه راه کوپلی تبدیل 20*20*25 عدد 1 996,500 اضافه به لیست
19 473118 سه راه کوپلی تبدیل 25*20*25 عدد 1 1,047,100 اضافه به لیست
20 473122 سه راه کوپلی تبدیل 32*16*32 عدد 1 1,678,000 اضافه به لیست
21 473124 سه راه کوپلی تبدیل 32*20*32 عدد 1 1,688,800 اضافه به لیست
22 473128 سه راه کوپلی تبدیل 32*25*32 عدد 1 2,090,000 اضافه به لیست
23 473126 سه راه کوپلی تبدیل 25*25*32 عدد 1 1,580,800 اضافه به لیست
24 483130 سه راه تبدیل کلمپی - پرسی 40*20*40 عدد 1 5,299,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال