یکشنبه - ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | Sunday - 11 April 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
461510 واسط روپیچ توپیچ 1/2 - 50mm 298,800 اضافه به لیست
461403 مغزی بلند رزوه‌ای 50 میلیمتری 278,400 اضافه به لیست
462202 زانو روپیچ روزه‌ای 1/2 246,500 اضافه به لیست
462204 زانو روپیچ روزه‌ای 3/4 377,100 اضافه به لیست
462302 زانو چپقی رزوه‌ای 1/2 305,400 اضافه به لیست
462304 زانو چپقی رزوه‌ای 3/4 490,300 اضافه به لیست
462306 زانو چپقی رزوه‌ای "1 742,600 اضافه به لیست
462404 زانوچپقی رزوه‌ای مخصوص هواگیری(توپیچ"1*توپیچ1/2) 567,300 اضافه به لیست
462504 زانو چپقی رزوه‌ای مخصوص هواگیری(روپیچ"1*1/2) 570,700 اضافه به لیست
463002 سه راهی روپیچ رزوه‌ای 1/2 287,600 اضافه به لیست
463003 سه راهی روپیچ رزوه‌ای 3/4 500,100 اضافه به لیست
463004 سه راهی روپیچ رزوه‌ای "1 859,700 اضافه به لیست
432002 شیر کلکتور کوپلی 1/2*16 (ابی قرمز) 391,000 اضافه به لیست
432004 شیر کلکتور کوپلی 1/2*20 (ابی قرمز) 452,000 اضافه به لیست
432007 شیر کلکتور کوپلی 3/4*20 (ابی قرمز) 574,000 اضافه به لیست
432005 شیر کلکتور کوپلی 3/4*25 (ابی قرمز) 685,000 اضافه به لیست
432008 شیر کلکتور کوپلی 1*25 (ابی قرمز) 1,030,000 اضافه به لیست
432009 شیر کلکتور کوپلی 1*32 (ابی قرمز) 1,303,000 اضافه به لیست
432502 شیر کلکتور پرسی 1/2*16 (ابی قرمز) 485,000 اضافه به لیست
432504 شیر کلکتور پرسی 1/2*20 (ابی قرمز) 587,000 اضافه به لیست
432509 شیر کلکتور پرسی 3/4*20 (ابی قرمز) 697,000 اضافه به لیست
432506 شیر کلکتور پرسی 3/4*25 (ابی قرمز) 935,000 اضافه به لیست
432508 شیر کلکتور پرسی 1*25 (ابی قرمز) 1,154,000 اضافه به لیست
432601 شیر زانویی کوپلی 3/4*25 1,050,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال