یکشنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۹ | Sunday - 25 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 461510 واسط روپیچ توپیچ 1/2 - 50mm عدد 1 268,300 اضافه به لیست
2 461403 مغزی بلند رزوه‌ای 50 میلیمتری عدد 1 250,000 اضافه به لیست
3 462202 زانو روپیچ روزه‌ای 1/2 عدد 1 221,200 اضافه به لیست
4 462204 زانو روپیچ روزه‌ای 3/4 عدد 1 338,600 اضافه به لیست
5 462302 زانو چپقی رزوه‌ای 1/2 عدد 1 284,000 اضافه به لیست
6 462304 زانو چپقی رزوه‌ای 3/4 عدد 1 440,300 اضافه به لیست
7 462306 زانو چپقی رزوه‌ای "1 عدد 1 666,600 اضافه به لیست
8 462404 زانوچپقی رزوه‌ای مخصوص هواگیری(توپیچ"1*توپیچ1/2) عدد 1 508,400 اضافه به لیست
9 462504 زانو چپقی رزوه‌ای مخصوص هواگیری(روپیچ"1*1/2) عدد 1 512,300 اضافه به لیست
10 463002 سه راهی روپیچ رزوه‌ای 1/2 عدد 1 258,200 اضافه به لیست
11 463003 سه راهی روپیچ رزوه‌ای 3/4 عدد 1 449,000 اضافه به لیست
12 463004 سه راهی روپیچ رزوه‌ای "1 عدد 1 771,900 اضافه به لیست
13 432002 شیر کلکتور کوپلی 1/2*16 (ابی قرمز) عدد 1 391,000 اضافه به لیست
14 432004 شیر کلکتور کوپلی 1/2*20 (ابی قرمز) عدد 1 452,000 اضافه به لیست
15 432007 شیر کلکتور کوپلی 3/4*20 (ابی قرمز) عدد 1 574,000 اضافه به لیست
16 432005 شیر کلکتور کوپلی 3/4*25 (ابی قرمز) عدد 1 685,000 اضافه به لیست
17 432008 شیر کلکتور کوپلی 1*25 (ابی قرمز) عدد 1 1,030,000 اضافه به لیست
18 432009 شیر کلکتور کوپلی 1*32 (ابی قرمز) عدد 1 1,303,000 اضافه به لیست
19 432502 شیر کلکتور پرسی 1/2*16 (ابی قرمز) عدد 1 485,000 اضافه به لیست
20 432504 شیر کلکتور پرسی 1/2*20 (ابی قرمز) عدد 1 587,000 اضافه به لیست
21 432509 شیر کلکتور پرسی 3/4*20 (ابی قرمز) عدد 1 697,000 اضافه به لیست
22 432506 شیر کلکتور پرسی 3/4*25 (ابی قرمز) عدد 1 935,000 اضافه به لیست
23 432508 شیر کلکتور پرسی 1*25 (ابی قرمز) عدد 1 1,154,000 اضافه به لیست
24 432601 شیر زانویی کوپلی 3/4*25 عدد 1 1,050,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال