شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 472006 زانو 90 کوپلی 25 عدد 1 1,099,000 اضافه به لیست
2 472008 زانو 90 کوپلی 32 عدد 1 1,608,000 اضافه به لیست
3 482010 زانو 90 کلمپی 40 عدد 1 4,538,000 اضافه به لیست
4 482012 زانو 90 کلمپی 50 عدد 1 6,712,000 اضافه به لیست
5 482014 زانو 90 کلمپی 63 عدد 1 12,861,000 اضافه به لیست
6 472202 زانو 90 روپیچ کوپلی 1/2*16 عدد 1 464,600 اضافه به لیست
7 472203 زانو 90 روپیچ کوپلی 1/2*20 عدد 1 507,500 اضافه به لیست
8 472204 زانو 90 روپیچ کوپلی 3/4*20 عدد 1 570,300 اضافه به لیست
9 472206 زانو 90 روپیچ کوپلی 3/4*25 عدد 1 704,500 اضافه به لیست
10 472207 زانو 90 روپیچ کوپلی 1*25 عدد 1 741,000 اضافه به لیست
11 472208 زانو 90 روپیچ کوپلی 1*32 عدد 1 1,297,300 اضافه به لیست
12 482212 زانو 90 روپیچ کلمپی 11/4*40 عدد 1 3,961,000 اضافه به لیست
13 482214 زانو 90 روپیچ کلمپی 11/2*40 عدد 1 4,264,000 اضافه به لیست
14 472302 زانو چپقی کوپلی 1/2*16 عدد 1 464,700 اضافه به لیست
15 472304 زانو چپقی کوپلی 1/2*20 عدد 1 473,400 اضافه به لیست
16 472306 زانو چپقی کوپلی 3/4*20 عدد 1 606,000 اضافه به لیست
17 472308 زانو چپقی کوپلی 3/4*25 عدد 1 782,100 اضافه به لیست
18 472309 زانو چپقی کوپلی 1*25 عدد 1 1,014,400 اضافه به لیست
19 472310 زانو چپقی کوپلی 1*32 عدد 1 1,290,000 اضافه به لیست
20 482312 زانو چپقی کلمپی 11/4*40 عدد 1 3,570,000 اضافه به لیست
21 482314 زانو چپقی کلمپی 11/2*40 عدد 1 4,426,000 اضافه به لیست
22 472402 زانو دیواری کوپلی 1/2*16 عدد 1 463,500 اضافه به لیست
23 472404 زانو دیواری کوپلی 1/2*20 عدد 1 587,400 اضافه به لیست
24 472406 زانو دیواری کوپلی 3/4*25 عدد 1 923,100 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال