یکشنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۹ | Sunday - 25 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 483132 سه راه تبدیل کلمپی - پرسی 40*25*40 عدد 1 5,446,000 اضافه به لیست
2 483134 سه راه تبدیل کلمپی - پرسی 32*32*40 عدد 1 5,222,000 اضافه به لیست
3 483136 سه راه تبدیل کلمپی - پرسی 40*32*40 عدد 1 5,928,000 اضافه به لیست
4 483138 سه راه تبدیل کلمپی - پرسی 32*40*40 عدد 1 6,005,000 اضافه به لیست
5 473302 سه راه توپیچ کوپلی 16*1/2*16 عدد 1 795,200 اضافه به لیست
6 473304 سه راه توپیچ کوپلی 20*1/2*20 عدد 1 814,500 اضافه به لیست
7 473308 سه راه توپیچ کوپلی 25*1/2*25 عدد 1 1,300,500 اضافه به لیست
8 473310 سه راه توپیچ کوپلی 25*3/4*25 عدد 1 1,439,300 اضافه به لیست
9 473313 سه راه توپیچ کوپلی 32*1*32 عدد 1 1,943,500 اضافه به لیست
10 473402 سه راه 180دیواری کوپلی 16*1/2*16 عدد 1 705,100 اضافه به لیست
11 473404 سه راه 180دیواری کوپلی 20*1/2*20 عدد 1 805,700 اضافه به لیست
12 473602 سه راه 90 دیواری کوپلی 16*1/2*16 عدد 1 659,700 اضافه به لیست
13 473605 سه راه 90 دیواری کوپلی 20*1/2*16 عدد 1 745,400 اضافه به لیست
14 473604 سه راه 90 دیواری کوپلی 20*1/2*20 عدد 1 929,600 اضافه به لیست
15 473606 سه راه 90 دیواری کوپلی 16*1/2*20 عدد 1 731,100 اضافه به لیست
16 473502 سه راه 90 صفحدار روپیچ کوپلی 16*3/4*16 عدد 1 1,073,800 اضافه به لیست
17 473802 سه راه 90 صفحدار توپیچ کوپلی 16*1/2*16 عدد 1 1,026,900 اضافه به لیست
18 473804 سه راه 90 صفحدار توپیچ کوپلی 20*1/2*20 عدد 1 1,283,900 اضافه به لیست
19 461002 مغزی روپیچ رزوه‌ای 1/2 عدد 1 125,800 اضافه به لیست
20 461004 مغزی روپیچ رزوه‌ای 3/4 عدد 1 204,200 اضافه به لیست
21 461006 مغزی روپیچ رزوه‌ای"1 عدد 1 331,000 اضافه به لیست
22 461008 مغزی روپیچ رزوه‌ای11/4 عدد 1 418,400 اضافه به لیست
23 461010 مغزی روپیچ رزوه‌ای 11/2 عدد 1 580,000 اضافه به لیست
24 461012 مغزی روپیچ رزوه‌ای"2 عدد 1 976,400 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال