یکشنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۹ | Sunday - 25 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 432602 شیر زانویی کوپلی 1*25 عدد 1 1,255,000 اضافه به لیست
2 432604 شیر زانویی کوپلی 1*32 عدد 1 1,793,000 اضافه به لیست
3 432632 شیر زانویی کوپلی مهره ماسوره دار1*25 عدد 1 1,415,000 اضافه به لیست
4 432634 شیر زانویی کوپلی مهره ماسوره دار1*32 عدد 1 1,964,000 اضافه به لیست
5 436202 شیر توپی توپیچ (دسته پروانه‌ای) 1/2 عدد 1 577,000 اضافه به لیست
6 436203 شیر توپی توپیچ (دسته پروانه‌ای) 3/4 عدد 1 718,000 اضافه به لیست
7 436204 شیر توپی توپیچ (دسته پروانه‌ای) "1 عدد 1 1,395,000 اضافه به لیست
8 436205 شیر توپی توپیچ (دسته پروانه‌ای) 11/4 عدد 1 2,474,000 اضافه به لیست
9 463302 سه راهی توپیچ رزوه‌ای 1/2 عدد 1 518,400 اضافه به لیست
10 463404 سه راهی روپیچ انتهای کلکتور(روپیچ"1*توپیچ1/2) عدد 1 664,600 اضافه به لیست
11 463504 سه راهی توپیچ انتهای کلکتور(روپیچ"1*توپیچ1/2) عدد 1 656,500 اضافه به لیست
12 436102 شیر توپی توپیچ روپیچ (دسته پروانه‌ای) 1/2 عدد 1 527,000 اضافه به لیست
13 436103 شیر توپی توپیچ روپیچ (دسته پروانه‌ای) 3/4 عدد 1 682,000 اضافه به لیست
14 436104 شیر توپی توپیچ روپیچ (دسته پروانه‌ای) "1 عدد 1 1,372,000 اضافه به لیست
15 436105 شیر توپی توپیچ روپیچ (دسته پروانه‌ای) 11/4 عدد 1 2,415,000 اضافه به لیست
16 436402 شیر توپی روپیچ (دسته پروانه‌ای) 1/2 عدد 1 592,000 اضافه به لیست
17 436403 شیر توپی روپیچ (دسته پروانه‌ای) 3/4 عدد 1 779,000 اضافه به لیست
18 436404 شیر توپی روپیچ (دسته پروانه‌ای) "1 عدد 1 1,416,000 اضافه به لیست
19 435402 کلکتور b2 (3/4*1/2) عدد 1 956,000 اضافه به لیست
20 435403 کلکتور b3 (3/4*1/2) عدد 1 1,434,000 اضافه به لیست
21 435404 کلکتور b4 (3/4*1/2) عدد 1 1,912,000 اضافه به لیست
22 435405 کلکتور b5 (3/4*1/2) عدد 1 2,390,000 اضافه به لیست
23 435002 کلکتور b2 (1*1/2) عدد 1 1,122,000 اضافه به لیست
24 435003 کلکتور b3 (1*1/2) عدد 1 1,683,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال