جمعه - ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ | Friday - 18 June 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
432602 شیر زانویی کوپلی 1*25 1,486,000 اضافه به لیست
432604 شیر زانویی کوپلی 1*32 2,130,000 اضافه به لیست
432632 شیر زانویی کوپلی مهره ماسوره دار1*25 1,678,000 اضافه به لیست
432634 شیر زانویی کوپلی مهره ماسوره دار1*32 2,334,000 اضافه به لیست
436202 شیر توپی توپیچ (دسته پروانه‌ای) 1/2 660,000 اضافه به لیست
436203 شیر توپی توپیچ (دسته پروانه‌ای) 3/4 838,000 اضافه به لیست
436204 شیر توپی توپیچ (دسته پروانه‌ای) "1 1,633,000 اضافه به لیست
436205 شیر توپی توپیچ (دسته پروانه‌ای) 11/4 2,894,000 اضافه به لیست
463302 سه راهی توپیچ رزوه‌ای 1/2 618,500 اضافه به لیست
463404 سه راهی روپیچ انتهای کلکتور(روپیچ"1*توپیچ1/2) 793,300 اضافه به لیست
463504 سه راهی توپیچ انتهای کلکتور(روپیچ"1*توپیچ1/2) 783,300 اضافه به لیست
436102 شیر توپی توپیچ روپیچ (دسته پروانه‌ای) 1/2 593,000 اضافه به لیست
436103 شیر توپی توپیچ روپیچ (دسته پروانه‌ای) 3/4 775,000 اضافه به لیست
436104 شیر توپی توپیچ روپیچ (دسته پروانه‌ای) "1 1,562,000 اضافه به لیست
436105 شیر توپی توپیچ روپیچ (دسته پروانه‌ای) 11/4 2,750,000 اضافه به لیست
436402 شیر توپی روپیچ (دسته پروانه‌ای) 1/2 694,000 اضافه به لیست
436403 شیر توپی روپیچ (دسته پروانه‌ای) 3/4 911,900 اضافه به لیست
436404 شیر توپی روپیچ (دسته پروانه‌ای) "1 1,705,000 اضافه به لیست
435402 کلکتور b2 (3/4*1/2) 1,076,000 اضافه به لیست
435403 کلکتور b3 (3/4*1/2) 1,614,000 اضافه به لیست
435404 کلکتور b4 (3/4*1/2) 2,152,000 اضافه به لیست
435405 کلکتور b5 (3/4*1/2) 2,690,000 اضافه به لیست
435002 کلکتور b2 (1*1/2) 126,600 اضافه به لیست
435003 کلکتور b3 (1*1/2) 1,899,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال