شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 670004003 لوله پوشفیت 40 - 30 عدد 1 141,650 اضافه به لیست
2 670004005 لوله پوشفیت 40 - 50 عدد 1 265,180 اضافه به لیست
3 670004010 لوله پوشفیت 40 - 100 عدد 1 412,060 اضافه به لیست
4 670004020 لوله پوشفیت 40 - 200 عدد 1 771,360 اضافه به لیست
5 670004030 لوله پوشفیت 40 -300 عدد 1 1,101,560 اضافه به لیست
6 670204005 لوله دوسر سوکت پوشفیت 40 - 50 عدد 1 288,020 اضافه به لیست
7 670204010 لوله دوسر سوکت پوشفیت 40 - 100 عدد 1 538,370 اضافه به لیست
8 670204020 لوله دوسر سوکت پوشفیت 40 - 200 عدد 1 840,930 اضافه به لیست
9 670204030 لوله دوسر سوکت پوشفیت 40 - 300 عدد 1 1,025,930 اضافه به لیست
10 670005003 لوله پوشفیت 50 - 30 عدد 1 237,350 اضافه به لیست
11 670005005 لوله پوشفیت 50 - 50 عدد 1 318,290 اضافه به لیست
12 670005010 لوله پوشفیت 50 - 100 عدد 1 495,290 اضافه به لیست
13 670005020 لوله پوشفیت 50 - 200 عدد 1 952,040 اضافه به لیست
14 670005030 لوله پوشفیت 50 - 300 عدد 1 1,362,960 اضافه به لیست
15 670007503 لوله پوشفیت 75 - 30 عدد 1 283,580 اضافه به لیست
16 670007505 لوله پوشفیت 75 - 50 عدد 1 492,930 اضافه به لیست
17 670007510 لوله پوشفیت 75 - 100 عدد 1 834,140 اضافه به لیست
18 670007520 لوله پوشفیت 75 - 200 عدد 1 1,632,290 اضافه به لیست
19 670007530 لوله پوشفیت 75 - 300 عدد 1 2,351,750 اضافه به لیست
20 670011003 لوله پوشفیت 110 - 30 عدد 1 599,660 اضافه به لیست
21 670011005 لوله پوشفیت 110 - 50 عدد 1 948,480 اضافه به لیست
22 670011010 لوله پوشفیت 110 - 100 عدد 1 1,711,420 اضافه به لیست
23 670011020 لوله پوشفیت 110 - 200 عدد 1 3,380,150 اضافه به لیست
24 670011030 لوله پوشفیت 110 - 300 عدد 1 4,988,540 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال