پنجشنبه - ۰۹ بهمن ۱۳۹۹ | Thursday - 28 January 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
670012503 لوله پوشفیت 125 - 30 729,040 اضافه به لیست
670012505 لوله پوشفیت 125 - 50 1,254,000 اضافه به لیست
670012510 لوله پوشفیت 125 - 100 2,270,310 اضافه به لیست
670012520 لوله پوشفیت 125 - 200 4,474,380 اضافه به لیست
670012530 لوله پوشفیت 125 - 300 6,639,640 اضافه به لیست
670016003 لوله پوشفیت 160 - 30 1,261,920 اضافه به لیست
670016005 لوله پوشفیت 160 - 50 1,918,970 اضافه به لیست
670016010 لوله پوشفیت 160 - 100 3,837,060 اضافه به لیست
670016020 لوله پوشفیت 160 - 200 7,673,660 اضافه به لیست
670016030 لوله پوشفیت 160 - 300 11,510,660 اضافه به لیست
670020005 لوله پوشفیت 200 - 50 4,085,220 اضافه به لیست
670020010 لوله پوشفیت 200 - 100 7,269,360 اضافه به لیست
670020020 لوله پوشفیت 200 - 200 13,782,570 اضافه به لیست
670020030 لوله پوشفیت 200 - 300 20,195,980 اضافه به لیست
670205005 لوله دوسر سوکت پوشفیت 50 - 50 460,520 اضافه به لیست
670205010 لوله دوسر سوکت پوشفیت 50 - 100 637,710 اضافه به لیست
670205020 لوله دوسر سوکت پوشفیت 50 - 200 1,027,760 اضافه به لیست
670205030 لوله دوسر سوکت پوشفیت 50 - 300 1,483,530 اضافه به لیست
670207505 لوله دوسر سوکت پوشفیت 75 - 50 540,480 اضافه به لیست
670207510 لوله دوسر سوکت پوشفیت 75 - 100 1,004,150 اضافه به لیست
670207520 لوله دوسر سوکت پوشفیت 75 - 200 1,699,490 اضافه به لیست
670207530 لوله دوسر سوکت پوشفیت 75 - 300 2,558,640 اضافه به لیست
670211005 لوله دوسر سوکت پوشفیت 110 - 50 1,221,240 اضافه به لیست
670211010 لوله دوسر سوکت پوشفیت 110 - 100 1,897,230 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال