سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
670012503 لوله پوشفیت 125 - 30 913,860 اضافه به لیست
670012505 لوله پوشفیت 125 - 50 1,571,890 اضافه به لیست
670012510 لوله پوشفیت 125 - 100 2,845,840 اضافه به لیست
670012520 لوله پوشفیت 125 - 200 5,505,730 اضافه به لیست
670012530 لوله پوشفیت 125 - 300 8,170,090 اضافه به لیست
670016003 لوله پوشفیت 160 - 30 1,581,830 اضافه به لیست
670016005 لوله پوشفیت 160 - 50 2,405,440 اضافه به لیست
670016010 لوله پوشفیت 160 - 100 4,809,760 اضافه به لیست
670016020 لوله پوشفیت 160 - 200 9,618,940 اضافه به لیست
670016030 لوله پوشفیت 160 - 300 14,428,620 اضافه به لیست
670020005 لوله پوشفیت 200 - 50 3,846,650 اضافه به لیست
670020010 لوله پوشفیت 200 - 100 6,844,830 اضافه به لیست
670020020 لوله پوشفیت 200 - 200 12,977,670 اضافه به لیست
670020030 لوله پوشفیت 200 - 300 19,016,540 اضافه به لیست
670205005 لوله دوسر سوکت پوشفیت 50 - 50 566,680 اضافه به لیست
670205010 لوله دوسر سوکت پوشفیت 50 - 100 784,710 اضافه به لیست
670205020 لوله دوسر سوکت پوشفیت 50 - 200 1,288,300 اضافه به لیست
670205030 لوله دوسر سوکت پوشفیت 50 - 300 1,859,610 اضافه به لیست
670207505 لوله دوسر سوکت پوشفیت 75 - 50 677,500 اضافه به لیست
670207510 لوله دوسر سوکت پوشفیت 75 - 100 1,235,620 اضافه به لیست
670207520 لوله دوسر سوکت پوشفیت 75 - 200 2,130,320 اضافه به لیست
670207530 لوله دوسر سوکت پوشفیت 75 - 300 3,207,260 اضافه به لیست
670211005 لوله دوسر سوکت پوشفیت 110 - 50 1,502,740 اضافه به لیست
670211010 لوله دوسر سوکت پوشفیت 110 - 100 2,378,190 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال