شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 670012503 لوله پوشفیت 125 - 30 عدد 1 729,040 اضافه به لیست
2 670012505 لوله پوشفیت 125 - 50 عدد 1 1,254,000 اضافه به لیست
3 670012510 لوله پوشفیت 125 - 100 عدد 1 2,270,310 اضافه به لیست
4 670012520 لوله پوشفیت 125 - 200 عدد 1 4,474,380 اضافه به لیست
5 670012530 لوله پوشفیت 125 - 300 عدد 1 6,639,640 اضافه به لیست
6 670016003 لوله پوشفیت 160 - 30 عدد 1 1,261,920 اضافه به لیست
7 670016005 لوله پوشفیت 160 - 50 عدد 1 1,918,970 اضافه به لیست
8 670016010 لوله پوشفیت 160 - 100 عدد 1 3,837,060 اضافه به لیست
9 670016020 لوله پوشفیت 160 - 200 عدد 1 7,673,660 اضافه به لیست
10 670016030 لوله پوشفیت 160 - 300 عدد 1 11,510,660 اضافه به لیست
11 670020005 لوله پوشفیت 200 - 50 عدد 1 4,085,220 اضافه به لیست
12 670020010 لوله پوشفیت 200 - 100 عدد 1 7,269,360 اضافه به لیست
13 670020020 لوله پوشفیت 200 - 200 عدد 1 13,782,570 اضافه به لیست
14 670020030 لوله پوشفیت 200 - 300 عدد 1 20,195,980 اضافه به لیست
15 670205005 لوله دوسر سوکت پوشفیت 50 - 50 عدد 1 460,520 اضافه به لیست
16 670205010 لوله دوسر سوکت پوشفیت 50 - 100 عدد 1 637,710 اضافه به لیست
17 670205020 لوله دوسر سوکت پوشفیت 50 - 200 عدد 1 1,027,760 اضافه به لیست
18 670205030 لوله دوسر سوکت پوشفیت 50 - 300 عدد 1 1,483,530 اضافه به لیست
19 670207505 لوله دوسر سوکت پوشفیت 75 - 50 عدد 1 540,480 اضافه به لیست
20 670207510 لوله دوسر سوکت پوشفیت 75 - 100 عدد 1 1,004,150 اضافه به لیست
21 670207520 لوله دوسر سوکت پوشفیت 75 - 200 عدد 1 1,699,490 اضافه به لیست
22 670207530 لوله دوسر سوکت پوشفیت 75 - 300 عدد 1 2,558,640 اضافه به لیست
23 670211005 لوله دوسر سوکت پوشفیت 110 - 50 عدد 1 1,221,240 اضافه به لیست
24 670211010 لوله دوسر سوکت پوشفیت 110 - 100 عدد 1 1,897,230 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال