سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
670211020 لوله دوسر سوکت پوشفیت 110 - 200 4,360,830 اضافه به لیست
670211030 لوله دوسر سوکت پوشفیت 110 - 300 6,661,640 اضافه به لیست
670212505 لوله دوسر سوکت پوشفیت 125 - 50 1,724,250 اضافه به لیست
670212510 لوله دوسر سوکت پوشفیت 125- 100 3,195,730 اضافه به لیست
670212520 لوله دوسر سوکت پوشفیت 125 - 200 5,801,090 اضافه به لیست
670212530 لوله دوسر سوکت پوشفیت 125- 300 8,451,060 اضافه به لیست
670216005 لوله دوسر سوکت پوشفیت 160 - 50 2,788,390 اضافه به لیست
670216010 لوله دوسر سوکت پوشفیت 160 - 100 5,129,760 اضافه به لیست
670216020 لوله دوسر سوکت پوشفیت 160 - 200 10,070,180 اضافه به لیست
670216030 لوله دوسر سوکت پوشفیت 160 - 300 15,104,600 اضافه به لیست
670220005 لوله دوسر سوکت پوشفیت 200 - 50 5,335,140 اضافه به لیست
670220010 لوله دوسر سوکت پوشفیت 200 - 100 8,742,150 اضافه به لیست
670220020 لوله دوسر سوکت پوشفیت 200 - 200 17,428,810 اضافه به لیست
670220030 لوله دوسر سوکت پوشفیت 200 - 300 26,038,130 اضافه به لیست
671205000 بوشن 50 365,530 اضافه به لیست
671207500 بوشن 75 575,910 اضافه به لیست
671211000 بوشن 110 1,212,350 اضافه به لیست
671212500 بوشن 125 1,634,450 اضافه به لیست
671216000 بوشن 160 2,377,010 اضافه به لیست
671204000 بوشن 40 319,930 اضافه به لیست
671307550 تبدیل 50 * 75 428,640 اضافه به لیست
671311050 تبدیل 50 * 110 694,850 اضافه به لیست
671311075 تبدیل 75* 110 742,190 اضافه به لیست
671312511 تبدیل 110 * 125 1,076,400 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال