پنجشنبه - ۰۲ بهمن ۱۳۹۹ | Thursday - 21 January 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
670211020 لوله دوسر سوکت پوشفیت 110 - 200 3,478,910 اضافه به لیست
670211030 لوله دوسر سوکت پوشفیت 110 - 300 5,314,430 اضافه به لیست
670212505 لوله دوسر سوکت پوشفیت 125 - 50 1,375,540 اضافه به لیست
670212510 لوله دوسر سوکت پوشفیت 125- 100 2,549,440 اضافه به لیست
670212520 لوله دوسر سوکت پوشفیت 125 - 200 4,627,900 اضافه به لیست
670212530 لوله دوسر سوکت پوشفیت 125- 300 6,867,980 اضافه به لیست
670216005 لوله دوسر سوکت پوشفیت 160 - 50 2,224,470 اضافه به لیست
670216010 لوله دوسر سوکت پوشفیت 160 - 100 4,092,340 اضافه به لیست
670216020 لوله دوسر سوکت پوشفیت 160 - 200 8,183,800 اضافه به لیست
670216030 لوله دوسر سوکت پوشفیت 160 - 300 12,275,160 اضافه به لیست
670220005 لوله دوسر سوکت پوشفیت 200 - 50 4,986,110 اضافه به لیست
670220010 لوله دوسر سوکت پوشفیت 200 - 100 8,170,230 اضافه به لیست
670220020 لوله دوسر سوکت پوشفیت 200 - 200 16,288,600 اضافه به لیست
670220030 لوله دوسر سوکت پوشفیت 200 - 300 24,334,700 اضافه به لیست
671205000 بوشن 50 291,600 اضافه به لیست
671207500 بوشن 75 459,440 اضافه به لیست
671211000 بوشن 110 967,160 اضافه به لیست
671212500 بوشن 125 1,303,900 اضافه به لیست
671216000 بوشن 160 1,896,290 اضافه به لیست
671204000 بوشن 40 260,000 اضافه به لیست
671307550 تبدیل 50 * 75 348,340 اضافه به لیست
671311050 تبدیل 50 * 110 564,680 اضافه به لیست
671311075 تبدیل 75* 110 603,150 اضافه به لیست
671312511 تبدیل 110 * 125 874,760 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال