جمعه - ۰۲ آبان ۱۳۹۹ | Friday - 23 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 670211020 لوله دوسر سوکت پوشفیت 110 - 200 عدد 1 3,478,910 اضافه به لیست
2 670211030 لوله دوسر سوکت پوشفیت 110 - 300 عدد 1 5,314,430 اضافه به لیست
3 670212505 لوله دوسر سوکت پوشفیت 125 - 50 عدد 1 1,375,540 اضافه به لیست
4 670212510 لوله دوسر سوکت پوشفیت 125- 100 عدد 1 2,549,440 اضافه به لیست
5 670212520 لوله دوسر سوکت پوشفیت 125 - 200 عدد 1 4,627,900 اضافه به لیست
6 670212530 لوله دوسر سوکت پوشفیت 125- 300 عدد 1 6,867,980 اضافه به لیست
7 670216005 لوله دوسر سوکت پوشفیت 160 - 50 عدد 1 2,224,470 اضافه به لیست
8 670216010 لوله دوسر سوکت پوشفیت 160 - 100 عدد 1 4,092,340 اضافه به لیست
9 670216020 لوله دوسر سوکت پوشفیت 160 - 200 عدد 1 8,183,800 اضافه به لیست
10 670216030 لوله دوسر سوکت پوشفیت 160 - 300 عدد 1 12,275,160 اضافه به لیست
11 670220005 لوله دوسر سوکت پوشفیت 200 - 50 عدد 1 4,986,110 اضافه به لیست
12 670220010 لوله دوسر سوکت پوشفیت 200 - 100 عدد 1 8,170,230 اضافه به لیست
13 670220020 لوله دوسر سوکت پوشفیت 200 - 200 عدد 1 16,288,600 اضافه به لیست
14 670220030 لوله دوسر سوکت پوشفیت 200 - 300 عدد 1 24,334,700 اضافه به لیست
15 671205000 بوشن 50 عدد 1 291,600 اضافه به لیست
16 671207500 بوشن 75 عدد 1 459,440 اضافه به لیست
17 671211000 بوشن 110 عدد 1 967,160 اضافه به لیست
18 671212500 بوشن 125 عدد 1 1,303,900 اضافه به لیست
19 671216000 بوشن 160 عدد 1 1,896,290 اضافه به لیست
20 671204000 بوشن 40 عدد 1 260,000 اضافه به لیست
21 671307550 تبدیل 50 * 75 عدد 1 348,340 اضافه به لیست
22 671311050 تبدیل 50 * 110 عدد 1 564,680 اضافه به لیست
23 671311075 تبدیل 75* 110 عدد 1 603,150 اضافه به لیست
24 671312511 تبدیل 110 * 125 عدد 1 874,760 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال