جمعه - ۰۲ آبان ۱۳۹۹ | Friday - 23 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 611005045 سه راه تبدیل 45 درجه 50*110 عدد 1 1,179,720 اضافه به لیست
2 671007545 سه راه تبدیل 45 درجه 75*110 عدد 1 1,421,570 اضافه به لیست
3 671411045 سه راه 45 درجه 110 عدد 1 1,900,760 اضافه به لیست
4 672511045 سه راه تبدیل 45 درجه 110*125 عدد 1 2,350,480 اضافه به لیست
5 671412545 سه راه 45 درجه 125 عدد 1 2,717,930 اضافه به لیست
6 676011045 سه راه تبدیل 45 درجه 110*160 عدد 1 3,725,420 اضافه به لیست
7 620016045 سه راه تبدیل 45 درجه 160*200 عدد 1 21,467,870 اضافه به لیست
8 671416045 سه راه 45 درجه 160 عدد 1 5,268,800 اضافه به لیست
9 671420045 سه راه 45 درجه 200 عدد 1 34,007,040 اضافه به لیست
10 671404045 سه راه 45 درجه 40 عدد 1 419,760 اضافه به لیست
11 678105000 درپوش تست 50 عدد 1 64,920 اضافه به لیست
12 678107500 درپوش تست 75 عدد 1 139,080 اضافه به لیست
13 678111000 درپوش تست 110 عدد 1 240,960 اضافه به لیست
14 678112500 درپوش تست 125 عدد 1 288,600 اضافه به لیست
15 678116000 درپوش تست 160 عدد 1 492,180 اضافه به لیست
16 678120000 درپوش تست 200 عدد 1 1,122,830 اضافه به لیست
17 678104000 درپوش تست 40 عدد 1 63,780 اضافه به لیست
18 671507590 سه راه بازدید 75 عدد 1 877,760 اضافه به لیست
19 671511090 سه راه بازدید 110 عدد 1 1,602,560 اضافه به لیست
20 671512590 سه راه بازدید 125 عدد 1 2,483,380 اضافه به لیست
21 671607500 دریچه بازدید (دریچه 63) 75 عدد 1 310,410 اضافه به لیست
22 671611000 دریچه بازدید 110 عدد 1 598,960 اضافه به لیست
23 671520090 سه راه بازدید 200 عدد 1 23,942,990 اضافه به لیست
24 671605000 دریچه بازدید (دریچه 63) 50 عدد 1 247,440 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال