پنجشنبه - ۰۲ بهمن ۱۳۹۹ | Thursday - 21 January 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
671316012 تبدیل 125 * 160 1,532,060 اضافه به لیست
671320016 تبدیل 160 * 200 12,797,070 اضافه به لیست
671305040 تبدیل 40 * 50 231,600 اضافه به لیست
673205045 زانو 45 درجه 50 274,820 اضافه به لیست
673205087 زانو کوتاه 87 درجه 50 292,110 اضافه به لیست
673207545 زانو 45 درجه 75 425,800 اضافه به لیست
673207587 زانو کوتاه 87 درجه 75 477,720 اضافه به لیست
673211045 زانو 45 درجه 110 935,320 اضافه به لیست
673211087 زانو کوتاه 87 درجه 110 1,168,900 اضافه به لیست
673212545 زانو 45 درجه 125 1,263,860 اضافه به لیست
673212587 زانو کوتاه 87 درجه 125 1,575,280 اضافه به لیست
673216045 زانو 45 درجه 160 2,591,600 اضافه به لیست
673120045 زانو 45 درجه (دست ساز) 200 15,903,800 اضافه به لیست
683211045 زانو بست خور 45 درجه 110 1,639,410 اضافه به لیست
673204045 زانو 45 درجه 40 218,580 اضافه به لیست
673204087 زانو کوتاه 87 درجه 40 235,910 اضافه به لیست
671405087 سه راه 87 درجه 50 467,360 اضافه به لیست
607505087 سه راه تبدیل 87 درجه 50*75 639,920 اضافه به لیست
671407587 سه راه 87 درجه 75 773,550 اضافه به لیست
611005087 سه راه تبدیل 87 درجه 50*110 1,084,580 اضافه به لیست
671411087 سه راه 87 درجه 110 1,572,040 اضافه به لیست
671405045 سه راه 45 درجه 50 510,650 اضافه به لیست
607505045 سه راه تبدیل 45 درجه 50*75 696,170 اضافه به لیست
671407545 سه راه 45 درجه 75 881,700 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال