سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
671316012 تبدیل 125 * 160 1,885,210 اضافه به لیست
671320016 تبدیل 160 * 200 2,323,150 اضافه به لیست
671305040 تبدیل 40 * 50 285,000 اضافه به لیست
673205045 زانو 45 درجه 50 338,170 اضافه به لیست
673205087 زانو کوتاه 87 درجه 50 359,450 اضافه به لیست
673207545 زانو 45 درجه 75 523,960 اضافه به لیست
673207587 زانو کوتاه 87 درجه 75 587,840 اضافه به لیست
673211045 زانو 45 درجه 110 1,150,920 اضافه به لیست
673211087 زانو کوتاه 87 درجه 110 1,438,340 اضافه به لیست
673212545 زانو 45 درجه 125 1,555,180 اضافه به لیست
673212587 زانو کوتاه 87 درجه 125 1,974,620 اضافه به لیست
673216045 زانو 45 درجه 160 3,188,980 اضافه به لیست
673120045 زانو 45 درجه (دست ساز) 200 6,981,350 اضافه به لیست
683211045 زانو بست خور 45 درجه 110 2,055,010 اضافه به لیست
673204045 زانو 45 درجه 40 268,980 اضافه به لیست
673204087 زانو کوتاه 87 درجه 40 290,300 اضافه به لیست
671405087 سه راه 87 درجه 50 575,100 اضافه به لیست
607505087 سه راه تبدیل 87 درجه 50*75 787,430 اضافه به لیست
671407587 سه راه 87 درجه 75 951,860 اضافه به لیست
611005087 سه راه تبدیل 87 درجه 50*110 1,334,590 اضافه به لیست
671411087 سه راه 87 درجه 110 1,934,410 اضافه به لیست
671405045 سه راه 45 درجه 50 628,360 اضافه به لیست
607505045 سه راه تبدیل 45 درجه 50*75 856,650 اضافه به لیست
671407545 سه راه 45 درجه 75 1,084,940 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال