جمعه - ۰۲ آبان ۱۳۹۹ | Friday - 23 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 671316012 تبدیل 125 * 160 عدد 1 1,532,060 اضافه به لیست
2 671320016 تبدیل 160 * 200 عدد 1 12,797,070 اضافه به لیست
3 671305040 تبدیل 40 * 50 عدد 1 231,600 اضافه به لیست
4 673205045 زانو 45 درجه 50 عدد 1 274,820 اضافه به لیست
5 673205087 زانو کوتاه 87 درجه 50 عدد 1 292,110 اضافه به لیست
6 673207545 زانو 45 درجه 75 عدد 1 425,800 اضافه به لیست
7 673207587 زانو کوتاه 87 درجه 75 عدد 1 477,720 اضافه به لیست
8 673211045 زانو 45 درجه 110 عدد 1 935,320 اضافه به لیست
9 673211087 زانو کوتاه 87 درجه 110 عدد 1 1,168,900 اضافه به لیست
10 673212545 زانو 45 درجه 125 عدد 1 1,263,860 اضافه به لیست
11 673212587 زانو کوتاه 87 درجه 125 عدد 1 1,575,280 اضافه به لیست
12 673216045 زانو 45 درجه 160 عدد 1 2,591,600 اضافه به لیست
13 673120045 زانو 45 درجه (دست ساز) 200 عدد 1 15,903,800 اضافه به لیست
14 683211045 زانو بست خور 45 درجه 110 عدد 1 1,639,410 اضافه به لیست
15 673204045 زانو 45 درجه 40 عدد 1 218,580 اضافه به لیست
16 673204087 زانو کوتاه 87 درجه 40 عدد 1 235,910 اضافه به لیست
17 671405087 سه راه 87 درجه 50 عدد 1 467,360 اضافه به لیست
18 607505087 سه راه تبدیل 87 درجه 50*75 عدد 1 639,920 اضافه به لیست
19 671407587 سه راه 87 درجه 75 عدد 1 773,550 اضافه به لیست
20 611005087 سه راه تبدیل 87 درجه 50*110 عدد 1 1,084,580 اضافه به لیست
21 671411087 سه راه 87 درجه 110 عدد 1 1,572,040 اضافه به لیست
22 671405045 سه راه 45 درجه 50 عدد 1 510,650 اضافه به لیست
23 607505045 سه راه تبدیل 45 درجه 50*75 عدد 1 696,170 اضافه به لیست
24 671407545 سه راه 45 درجه 75 عدد 1 881,700 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال