جمعه - ۰۲ آبان ۱۳۹۹ | Friday - 23 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 608606302 بست روکش دار سقفی قابل تنظیم 63 عدد 1 304,240 اضافه به لیست
2 608607502 بست روکش دار سقفی قابل تنظیم 75 عدد 1 375,800 اضافه به لیست
3 608609002 بست روکش دار سقفی قابل تنظیم 90 عدد 1 396,190 اضافه به لیست
4 608611002 بست روکش دار سقفی قابل تنظیم 110 عدد 1 483,260 اضافه به لیست
5 608612502 بست روکش دار سقفی قابل تنظیم 125 عدد 1 601,810 اضافه به لیست
6 608616002 بست روکش دار سقفی قابل تنظیم 160 عدد 1 759,740 اضافه به لیست
7 608620002 بست روکش دار سقفی قابل تنظیم 200 عدد 1 1,468,380 اضافه به لیست
8 608605005 بست پایه دار سقفی قابل تنظیم 50 عدد 1 327,500 اضافه به لیست
9 608605004 بست پایه دار سقفی جوش 50 عدد 1 349,270 اضافه به لیست
10 608606305 بست پایه دار سقفی قابل تنظیم 63 عدد 1 370,430 اضافه به لیست
11 608606304 بست پایه دار سقفی جوش 63 عدد 1 377,860 اضافه به لیست
12 608607505 بست پایه دار سقفی قابل تنظیم 75 عدد 1 403,860 اضافه به لیست
13 608607504 بست پایه دار سقفی جوش 75 عدد 1 440,550 اضافه به لیست
14 607609005 بست پایه دار سقفی قابل تنظیم 90 عدد 1 466,970 اضافه به لیست
15 608609004 بست پایه دار سقفی جوش 90 عدد 1 480,900 اضافه به لیست
16 608611005 بست پایه دار سقفی قابل تنظیم 110 عدد 1 666,520 اضافه به لیست
17 608611004 بست پایه دار سقفی جوش 110 عدد 1 722,520 اضافه به لیست
18 608612505 بست پایه دار سقفی قابل تنظیم 125 عدد 1 816,940 اضافه به لیست
19 608612504 بست پایه دار سقفی جوش 125 عدد 1 885,370 اضافه به لیست
20 608616005 بست پایه دار سقفی قابل تنظیم 160 عدد 1 1,128,130 اضافه به لیست
21 608616004 بست پایه دار سقفی جوش 160 عدد 1 1,257,590 اضافه به لیست
22 608605006 بست پایه دار سقفی آویز 50 عدد 1 338,900 اضافه به لیست
23 608606306 بست پایه دار سقفی آویز63 عدد 1 385,820 اضافه به لیست
24 608607506 بست پایه دار سقفی آویز 75 عدد 1 423,980 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال