سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
608606302 بست روکش دار سقفی قابل تنظیم 63 367,380 اضافه به لیست
608607502 بست روکش دار سقفی قابل تنظیم 75 453,780 اضافه به لیست
608609002 بست روکش دار سقفی قابل تنظیم 90 478,400 اضافه به لیست
608611002 بست روکش دار سقفی قابل تنظیم 110 583,550 اضافه به لیست
608612502 بست روکش دار سقفی قابل تنظیم 125 726,700 اضافه به لیست
608616002 بست روکش دار سقفی قابل تنظیم 160 917,390 اضافه به لیست
608620002 بست روکش دار سقفی قابل تنظیم 200 1,773,070 اضافه به لیست
608605005 بست پایه دار سقفی قابل تنظیم 50 395,470 اضافه به لیست
608605004 بست پایه دار سقفی جوش 50 421,760 اضافه به لیست
608606305 بست پایه دار سقفی قابل تنظیم 63 447,310 اضافه به لیست
608606304 بست پایه دار سقفی جوش 63 456,280 اضافه به لیست
608607505 بست پایه دار سقفی قابل تنظیم 75 487,670 اضافه به لیست
608607504 بست پایه دار سقفی جوش 75 531,970 اضافه به لیست
607609005 بست پایه دار سقفی قابل تنظیم 90 563,870 اضافه به لیست
608609004 بست پایه دار سقفی جوش 90 580,700 اضافه به لیست
608611005 بست پایه دار سقفی قابل تنظیم 110 804,830 اضافه به لیست
608611004 بست پایه دار سقفی جوش 110 872,450 اضافه به لیست
608612505 بست پایه دار سقفی قابل تنظیم 125 986,460 اضافه به لیست
608612504 بست پایه دار سقفی جوش 125 1,069,090 اضافه به لیست
608616005 بست پایه دار سقفی قابل تنظیم 160 1,362,230 اضافه به لیست
608616004 بست پایه دار سقفی جوش 160 1,518,550 اضافه به لیست
608605006 بست پایه دار سقفی آویز 50 409,230 اضافه به لیست
608606306 بست پایه دار سقفی آویز63 465,890 اضافه به لیست
608607506 بست پایه دار سقفی آویز 75 511,960 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال