پنجشنبه - ۰۲ بهمن ۱۳۹۹ | Thursday - 21 January 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
608606302 بست روکش دار سقفی قابل تنظیم 63 304,240 اضافه به لیست
608607502 بست روکش دار سقفی قابل تنظیم 75 375,800 اضافه به لیست
608609002 بست روکش دار سقفی قابل تنظیم 90 396,190 اضافه به لیست
608611002 بست روکش دار سقفی قابل تنظیم 110 483,260 اضافه به لیست
608612502 بست روکش دار سقفی قابل تنظیم 125 601,810 اضافه به لیست
608616002 بست روکش دار سقفی قابل تنظیم 160 759,740 اضافه به لیست
608620002 بست روکش دار سقفی قابل تنظیم 200 1,468,380 اضافه به لیست
608605005 بست پایه دار سقفی قابل تنظیم 50 327,500 اضافه به لیست
608605004 بست پایه دار سقفی جوش 50 349,270 اضافه به لیست
608606305 بست پایه دار سقفی قابل تنظیم 63 370,430 اضافه به لیست
608606304 بست پایه دار سقفی جوش 63 377,860 اضافه به لیست
608607505 بست پایه دار سقفی قابل تنظیم 75 403,860 اضافه به لیست
608607504 بست پایه دار سقفی جوش 75 440,550 اضافه به لیست
607609005 بست پایه دار سقفی قابل تنظیم 90 466,970 اضافه به لیست
608609004 بست پایه دار سقفی جوش 90 480,900 اضافه به لیست
608611005 بست پایه دار سقفی قابل تنظیم 110 666,520 اضافه به لیست
608611004 بست پایه دار سقفی جوش 110 722,520 اضافه به لیست
608612505 بست پایه دار سقفی قابل تنظیم 125 816,940 اضافه به لیست
608612504 بست پایه دار سقفی جوش 125 885,370 اضافه به لیست
608616005 بست پایه دار سقفی قابل تنظیم 160 1,128,130 اضافه به لیست
608616004 بست پایه دار سقفی جوش 160 1,257,590 اضافه به لیست
608605006 بست پایه دار سقفی آویز 50 338,900 اضافه به لیست
608606306 بست پایه دار سقفی آویز63 385,820 اضافه به لیست
608607506 بست پایه دار سقفی آویز 75 423,980 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال