سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
671612500 دریچه بازدید (دریچه 110) 125 1,052,390 اضافه به لیست
671616000 دریچه بازدید (دریچه 110) 160 1,322,560 اضافه به لیست
675305000 سیفون یک تکه بلند 75-50 616,430 اضافه به لیست
675405000 سیفون یک تکه کوتاه 75-50 479,400 اضافه به لیست
675307500 سیفون یک تکه بلند 75 826,240 اضافه به لیست
675407500 سیفون یک تکه کوتاه 75 652,690 اضافه به لیست
675411000 سیفون یک تکه کوتاه 110-125 1,855,080 اضافه به لیست
675911000 سیفون سوکت دار 110*125 2,548,170 اضافه به لیست
675311000 سیفون یک تکه بلند 110-125 2,229,520 اضافه به لیست
675611000 عصایی پشت بام (از جنس پلی اتیلن) 110 1,889,180 اضافه به لیست
675605000 عصایی پشت بام (از جنس پلی اتیلن) 50 385,180 اضافه به لیست
675607500 عصایی پشت بام (از جنس پلی اتیلن) 75 848,200 اضافه به لیست
675612500 عصایی پشت بام (از جنس پلی اتیلن) 125 3,035,820 اضافه به لیست
675616000 عصایی پشت بام (از جنس پلی اتیلن) 160 4,374,780 اضافه به لیست
608605001 بست روکش دار سقفی جوش 50 294,060 اضافه به لیست
608606301 بست روکش دار سقفی جوش 63 356,450 اضافه به لیست
608607501 بست روکش دار سقفی جوش 75 446,730 اضافه به لیست
608609001 بست روکش دار سقفی جوش 90 486,110 اضافه به لیست
608611001 بست روکش دار سقفی جوش 110 564,020 اضافه به لیست
608612501 بست روکش دار سقفی جوش 125 795,990 اضافه به لیست
608605003 بست پایه دار دیواری 50 360,700 اضافه به لیست
608606303 بست پایه دار دیواری 63 409,620 اضافه به لیست
608616001 بست روکش دار سقفی جوش 160 925,620 اضافه به لیست
608607503 بست پایه دار دیواری 75 466,280 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال