پنجشنبه - ۰۲ بهمن ۱۳۹۹ | Thursday - 21 January 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
671612500 دریچه بازدید (دریچه 110) 125 915,120 اضافه به لیست
671616000 دریچه بازدید (دریچه 110) 160 1,150,050 اضافه به لیست
675305000 سیفون یک تکه بلند 75-50 585,220 اضافه به لیست
675405000 سیفون یک تکه کوتاه 75-50 479,400 اضافه به لیست
675307500 سیفون یک تکه بلند 75 758,510 اضافه به لیست
675407500 سیفون یک تکه کوتاه 75 652,690 اضافه به لیست
675411000 سیفون یک تکه کوتاه 110-125 1,855,080 اضافه به لیست
675911000 سیفون سوکت دار 110*125 2,548,170 اضافه به لیست
675311000 سیفون یک تکه بلند 110-125 2,143,530 اضافه به لیست
675611000 عصایی پشت بام (از جنس پلی اتیلن) 110 1,591,160 اضافه به لیست
675605000 عصایی پشت بام (از جنس پلی اتیلن) 50 311,300 اضافه به لیست
675607500 عصایی پشت بام (از جنس پلی اتیلن) 75 689,380 اضافه به لیست
675612500 عصایی پشت بام (از جنس پلی اتیلن) 125 2,602,880 اضافه به لیست
675616000 عصایی پشت بام (از جنس پلی اتیلن) 160 4,298,660 اضافه به لیست
608605001 بست روکش دار سقفی جوش 50 243,520 اضافه به لیست
608606301 بست روکش دار سقفی جوش 63 295,190 اضافه به لیست
608607501 بست روکش دار سقفی جوش 75 369,960 اضافه به لیست
608609001 بست روکش دار سقفی جوش 90 402,570 اضافه به لیست
608611001 بست روکش دار سقفی جوش 110 467,090 اضافه به لیست
608612501 بست روکش دار سقفی جوش 125 659,200 اضافه به لیست
608605003 بست پایه دار دیواری 50 298,710 اضافه به لیست
608606303 بست پایه دار دیواری 63 339,220 اضافه به لیست
608616001 بست روکش دار سقفی جوش 160 766,550 اضافه به لیست
608607503 بست پایه دار دیواری 75 386,150 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال