شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 608609003 بست پایه دار دیواری 90 عدد 1 443,890 اضافه به لیست
2 608611003 بست پایه دار دیواری 110 عدد 1 641,350 اضافه به لیست
3 608612503 بست پایه دار دیواری 125 عدد 1 778,300 اضافه به لیست
4 608616003 بست پایه دار دیواری 160 عدد 1 1,118,990 اضافه به لیست
5 608604001 بست روکش دار سقفی جوش 40 عدد 1 157,060 اضافه به لیست
6 90005003 لوله پوشفیت 50 - 30 ( سایلنت ) عدد 1 508,110 اضافه به لیست
7 90005005 لوله پوشفیت 50 - 50 ( سایلنت ) عدد 1 682,760 اضافه به لیست
8 90005010 لوله پوشفیت 50 - 100 ( سایلنت ) عدد 1 1,062,050 اضافه به لیست
9 90005020 لوله پوشفیت 50 - 200 ( سایلنت ) عدد 1 1,999,310 اضافه به لیست
10 90005030 لوله پوشفیت 50 - 300 ( سایلنت ) عدد 1 2,830,840 اضافه به لیست
11 90007503 لوله پوشفیت 75 - 30 ( سایلنت ) عدد 1 607,920 اضافه به لیست
12 90007505 لوله پوشفیت 75 - 50 ( سایلنت ) عدد 1 1,057,640 اضافه به لیست
13 90007510 لوله پوشفیت 75 - 100 ( سایلنت ) عدد 1 1,789,070 اضافه به لیست
14 90007520 لوله پوشفیت 75 - 200 ( سایلنت ) عدد 1 3,500,160 اضافه به لیست
15 90007530 لوله پوشفیت 75 - 300 ( سایلنت ) عدد 1 5,044,300 اضافه به لیست
16 90011003 لوله پوشفیت 110 - 30 ( سایلنت ) عدد 1 1,285,660 اضافه به لیست
17 90011005 لوله پوشفیت 110 - 50 ( سایلنت ) عدد 1 2,034,640 اضافه به لیست
18 90011010 لوله پوشفیت 110 - 100 ( سایلنت ) عدد 1 3,306,000 اضافه به لیست
19 90011020 لوله پوشفیت 110 - 200 ( سایلنت ) عدد 1 6,271,580 اضافه به لیست
20 90011030 لوله پوشفیت 110 - 300 ( سایلنت ) عدد 1 9,156,210 اضافه به لیست
21 90012503 لوله پوشفیت 125 - 30 ( سایلنت ) عدد 1 1,383,020 اضافه به لیست
22 90012505 لوله پوشفیت 125 - 50 ( سایلنت ) عدد 1 2,689,060 اضافه به لیست
23 90012510 لوله پوشفیت 125 - 100 ( سایلنت ) عدد 1 4,868,890 اضافه به لیست
24 90012520 لوله پوشفیت 125 - 200 ( سایلنت ) عدد 1 9,071,460 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال