پنجشنبه - ۰۹ بهمن ۱۳۹۹ | Thursday - 28 January 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
608609003 بست پایه دار دیواری 90 443,890 اضافه به لیست
608611003 بست پایه دار دیواری 110 641,350 اضافه به لیست
608612503 بست پایه دار دیواری 125 778,300 اضافه به لیست
608616003 بست پایه دار دیواری 160 1,118,990 اضافه به لیست
608604001 بست روکش دار سقفی جوش 40 157,060 اضافه به لیست
90005003 لوله پوشفیت 50 - 30 ( سایلنت ) 508,110 اضافه به لیست
90005005 لوله پوشفیت 50 - 50 ( سایلنت ) 682,760 اضافه به لیست
90005010 لوله پوشفیت 50 - 100 ( سایلنت ) 1,062,050 اضافه به لیست
90005020 لوله پوشفیت 50 - 200 ( سایلنت ) 1,999,310 اضافه به لیست
90005030 لوله پوشفیت 50 - 300 ( سایلنت ) 2,830,840 اضافه به لیست
90007503 لوله پوشفیت 75 - 30 ( سایلنت ) 607,920 اضافه به لیست
90007505 لوله پوشفیت 75 - 50 ( سایلنت ) 1,057,640 اضافه به لیست
90007510 لوله پوشفیت 75 - 100 ( سایلنت ) 1,789,070 اضافه به لیست
90007520 لوله پوشفیت 75 - 200 ( سایلنت ) 3,500,160 اضافه به لیست
90007530 لوله پوشفیت 75 - 300 ( سایلنت ) 5,044,300 اضافه به لیست
90011003 لوله پوشفیت 110 - 30 ( سایلنت ) 1,285,660 اضافه به لیست
90011005 لوله پوشفیت 110 - 50 ( سایلنت ) 2,034,640 اضافه به لیست
90011010 لوله پوشفیت 110 - 100 ( سایلنت ) 3,306,000 اضافه به لیست
90011020 لوله پوشفیت 110 - 200 ( سایلنت ) 6,271,580 اضافه به لیست
90011030 لوله پوشفیت 110 - 300 ( سایلنت ) 9,156,210 اضافه به لیست
90012503 لوله پوشفیت 125 - 30 ( سایلنت ) 1,383,020 اضافه به لیست
90012505 لوله پوشفیت 125 - 50 ( سایلنت ) 2,689,060 اضافه به لیست
90012510 لوله پوشفیت 125 - 100 ( سایلنت ) 4,868,890 اضافه به لیست
90012520 لوله پوشفیت 125 - 200 ( سایلنت ) 9,071,460 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال