سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
608609003 بست پایه دار دیواری 90 536,010 اضافه به لیست
608611003 بست پایه دار دیواری 110 774,440 اضافه به لیست
608612503 بست پایه دار دیواری 125 939,810 اضافه به لیست
608616003 بست پایه دار دیواری 160 1,351,190 اضافه به لیست
608604001 بست روکش دار سقفی جوش 40 189,660 اضافه به لیست
90005003 لوله پوشفیت 50 - 30 ( سایلنت ) 625,240 اضافه به لیست
90005005 لوله پوشفیت 50 - 50 ( سایلنت ) 840,140 اضافه به لیست
90005010 لوله پوشفیت 50 - 100 ( سایلنت ) 1,306,850 اضافه به لیست
90005020 لوله پوشفیت 50 - 200 ( سایلنت ) 2,460,150 اضافه به لیست
90005030 لوله پوشفیت 50 - 300 ( سایلنت ) 3,548,470 اضافه به لیست
90007503 لوله پوشفیت 75 - 30 ( سایلنت ) 762,030 اضافه به لیست
90007505 لوله پوشفیت 75 - 50 ( سایلنت ) 1,289,940 اضافه به لیست
90007510 لوله پوشفیت 75 - 100 ( سایلنت ) 2,242,610 اضافه به لیست
90007520 لوله پوشفیت 75 - 200 ( سایلنت ) 4,387,450 اضافه به لیست
90007530 لوله پوشفیت 75 - 300 ( سایلنت ) 6,323,040 اضافه به لیست
90011003 لوله پوشفیت 110 - 30 ( سایلنت ) 1,582,010 اضافه به لیست
90011005 لوله پوشفیت 110 - 50 ( سایلنت ) 2,503,640 اضافه به لیست
90011010 لوله پوشفیت 110 - 100 ( سایلنت ) 4,144,080 اضافه به لیست
90011020 لوله پوشفیت 110 - 200 ( سایلنت ) 7,861,430 اضافه به لیست
90011030 لوله پوشفیت 110 - 300 ( سایلنت ) 11,477,320 اضافه به لیست
90012503 لوله پوشفیت 125 - 30 ( سایلنت ) 1,733,620 اضافه به لیست
90012505 لوله پوشفیت 125 - 50 ( سایلنت ) 3,308,890 اضافه به لیست
90012510 لوله پوشفیت 125 - 100 ( سایلنت ) 5,991,170 اضافه به لیست
90012520 لوله پوشفیت 125 - 200 ( سایلنت ) 11,162,430 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال