سه شنبه - ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | Tuesday - 14 July 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 210008 لوله 20 متر 1 60,130 اضافه به لیست
2 210010 لوله 25 متر 1 94,510 اضافه به لیست
3 210012 لوله 32 متر 1 177,660 اضافه به لیست
4 210014 لوله 40 متر 1 304,140 اضافه به لیست
5 210016 لوله 50 متر 1 492,580 اضافه به لیست
6 210018 لوله 63 متر 1 790,020 اضافه به لیست
7 210020 لوله 75 متر 1 1,141,000 اضافه به لیست
8 210022 لوله 90 متر 1 1,658,350 اضافه به لیست
9 210024 لوله 110 متر 1 2,510,240 اضافه به لیست
10 210026 لوله 125 متر 1 3,315,360 اضافه به لیست
11 211008 بوشن 20 عدد 1 8,040 اضافه به لیست
12 211010 بوشن 25 عدد 1 10,750 اضافه به لیست
13 211012 بوشن 32 عدد 1 18,070 اضافه به لیست
14 211014 بوشن 40 عدد 1 32,610 اضافه به لیست
15 211016 بوشن 50 عدد 1 58,260 اضافه به لیست
16 211018 بوشن 63 عدد 1 95,510 اضافه به لیست
17 211020 بوشن 75 عدد 1 151,540 اضافه به لیست
18 211022 بوشن 90 عدد 1 264,940 اضافه به لیست
19 211024 بوشن 110 عدد 1 422,210 اضافه به لیست
20 211026 بوشن 125 عدد 1 583,400 اضافه به لیست
21 211112 بوشن تبدیل 20*25 عدد 1 8,110 اضافه به لیست
22 211114 بوشن تبدیل 20*32 عدد 1 10,310 اضافه به لیست
23 211116 بوشن تبدیل 25*32 عدد 1 11,440 اضافه به لیست
24 211118 بوشن تبدیل 20*40 عدد 1 17,570 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال