یکشنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۹ | Sunday - 25 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 210008 لوله 20 متر 1 162,490 اضافه به لیست
2 210010 لوله 25 متر 1 255,430 اضافه به لیست
3 210012 لوله 32 متر 1 480,120 اضافه به لیست
4 210014 لوله 40 متر 1 821,980 اضافه به لیست
5 210016 لوله 50 متر 1 1,333,340 اضافه به لیست
6 210018 لوله 63 متر 1 2,135,050 اضافه به لیست
7 210020 لوله 75 متر 1 3,083,560 اضافه به لیست
8 210022 لوله 90 متر 1 4,481,760 اضافه به لیست
9 210024 لوله 110 متر 1 6,783,950 اضافه به لیست
10 210026 لوله 125 متر 1 8,959,870 اضافه به لیست
11 211008 بوشن 20 عدد 1 21,180 اضافه به لیست
12 211010 بوشن 25 عدد 1 28,200 اضافه به لیست
13 211012 بوشن 32 عدد 1 45,750 اضافه به لیست
14 211014 بوشن 40 عدد 1 84,220 اضافه به لیست
15 211016 بوشن 50 عدد 1 149,220 اضافه به لیست
16 211018 بوشن 63 عدد 1 245,810 اضافه به لیست
17 211020 بوشن 75 عدد 1 376,780 اضافه به لیست
18 211022 بوشن 90 عدد 1 670,820 اضافه به لیست
19 211024 بوشن 110 عدد 1 1,038,340 اضافه به لیست
20 211026 بوشن 125 عدد 1 1,433,520 اضافه به لیست
21 211112 بوشن تبدیل 20*25 عدد 1 21,010 اضافه به لیست
22 211114 بوشن تبدیل 20*32 عدد 1 26,520 اضافه به لیست
23 211116 بوشن تبدیل 25*32 عدد 1 29,750 اضافه به لیست
24 211118 بوشن تبدیل 20*40 عدد 1 44,300 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال