جمعه - ۰۲ آبان ۱۳۹۹ | Friday - 23 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 230218 فلنچ 63 عدد 1 522,850 اضافه به لیست
2 230220 فلنچ 75 عدد 1 556,360 اضافه به لیست
3 230222 فلنچ 90 عدد 1 771,950 اضافه به لیست
4 230224 فلنچ 110 عدد 1 876,910 اضافه به لیست
5 230318 آداپتور فلنچ 63 عدد 1 151,570 اضافه به لیست
6 230320 آداپتور فلنچ 75 عدد 1 222,160 اضافه به لیست
7 230322 آداپتور فلنچ 90 عدد 1 418,630 اضافه به لیست
8 230324 آداپتور فلنچ 110 عدد 1 588,880 اضافه به لیست
9 240202 مهره ماسوره دو طرف جوش 20 عدد 1 117,560 اضافه به لیست
10 240204 مهره ماسوره دو طرف جوش 25 عدد 1 164,900 اضافه به لیست
11 240206 مهره ماسوره دو طرف جوش 32 عدد 1 276,840 اضافه به لیست
12 240212 مهره ماسوره دو طرف جوش سفید 63 عدد 1 637,280 اضافه به لیست
13 240308 شیر مغزی برنجی یکپارچه 20 عدد 1 471,430 اضافه به لیست
14 240310 شیر مغزی برنجی یکپارچه 25 عدد 1 548,090 اضافه به لیست
15 240312 شیر مغزی برنجی یکپارچه 32 عدد 1 933,130 اضافه به لیست
16 240314 شیر مغزی برنجی یکپارچه 40 عدد 1 1,441,510 اضافه به لیست
17 240316 شیر مغزی برنجی یکپارچه 50 عدد 1 2,304,390 اضافه به لیست
18 240318 شیر مغزی برنجی یکپارچه 63 عدد 1 2,391,000 اضافه به لیست
19 240509 شیرفلکه 45 درجه 20 عدد 1 985,370 اضافه به لیست
20 240511 شیر فلکه بوشن فلزی 45درجه 20 عدد 1 1,171,790 اضافه به لیست
21 240513 شیر فلکه 45 درجه 25 عدد 1 959,210 اضافه به لیست
22 240808 شیر فلکه کامل 20 عدد 1 468,520 اضافه به لیست
23 240810 شیر فلکه کامل25 عدد 1 688,570 اضافه به لیست
24 240812 شیر فلکه کامل 32 عدد 1 1,056,460 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال