سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
225512 سه راه مغزی فلزی 1/2*25 1 اضافه به لیست
226010 سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*20 147,100 اضافه به لیست
226014 سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*25 159,500 اضافه به لیست
226016 سه راه بوشن فلزی دیواری 3/4*25 201,400 اضافه به لیست
226510 سه راه مغزی فلزی دیواری 1/2*20 240,000 اضافه به لیست
226518 سه راه مغزی فلزی دیواری 3/4*25 264,900 اضافه به لیست
230218 فلنچ 63 426,200 اضافه به لیست
230220 فلنچ 75 447,300 اضافه به لیست
230222 فلنچ 90 655,100 اضافه به لیست
230224 فلنچ 110 741,800 اضافه به لیست
230318 آداپتور فلنچ 63 100,300 اضافه به لیست
230320 آداپتور فلنچ 75 147,600 اضافه به لیست
230322 آداپتور فلنچ 90 277,200 اضافه به لیست
230324 آداپتور فلنچ 110 357,500 اضافه به لیست
240202 مهره ماسوره دو طرف جوش 20 86,900 اضافه به لیست
240204 مهره ماسوره دو طرف جوش 25 114,700 اضافه به لیست
240206 مهره ماسوره دو طرف جوش 32 166,800 اضافه به لیست
240212 مهره ماسوره دو طرف جوش سفید 63 437,600 اضافه به لیست
240308 شیر مغزی برنجی یکپارچه 20 454,500 اضافه به لیست
240310 شیر مغزی برنجی یکپارچه 25 544,300 اضافه به لیست
240312 شیر مغزی برنجی یکپارچه 32 926,200 اضافه به لیست
240314 شیر مغزی برنجی یکپارچه 40 1,441,800 اضافه به لیست
240316 شیر مغزی برنجی یکپارچه 50 2,349,800 اضافه به لیست
240318 شیر مغزی برنجی یکپارچه 63 2,415,400 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال