یکشنبه - ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | Sunday - 11 April 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
225512 سه راه مغزی فلزی 1/2*25 1 اضافه به لیست
226010 سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*20 140,270 اضافه به لیست
226014 سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*25 150,200 اضافه به لیست
226016 سه راه بوشن فلزی دیواری 3/4*25 191,710 اضافه به لیست
226510 سه راه مغزی فلزی دیواری 1/2*20 238,160 اضافه به لیست
226518 سه راه مغزی فلزی دیواری 3/4*25 264,250 اضافه به لیست
230218 فلنچ 63 510,810 اضافه به لیست
230220 فلنچ 75 545,560 اضافه به لیست
230222 فلنچ 90 750,910 اضافه به لیست
230224 فلنچ 110 853,250 اضافه به لیست
230318 آداپتور فلنچ 63 134,310 اضافه به لیست
230320 آداپتور فلنچ 75 197,110 اضافه به لیست
230322 آداپتور فلنچ 90 371,040 اضافه به لیست
230324 آداپتور فلنچ 110 520,140 اضافه به لیست
240202 مهره ماسوره دو طرف جوش 20 110,740 اضافه به لیست
240204 مهره ماسوره دو طرف جوش 25 151,590 اضافه به لیست
240206 مهره ماسوره دو طرف جوش 32 247,170 اضافه به لیست
240212 مهره ماسوره دو طرف جوش سفید 63 579,680 اضافه به لیست
240308 شیر مغزی برنجی یکپارچه 20 435,460 اضافه به لیست
240310 شیر مغزی برنجی یکپارچه 25 505,260 اضافه به لیست
240312 شیر مغزی برنجی یکپارچه 32 857,040 اضافه به لیست
240314 شیر مغزی برنجی یکپارچه 40 1,324,970 اضافه به لیست
240316 شیر مغزی برنجی یکپارچه 50 2,130,520 اضافه به لیست
240318 شیر مغزی برنجی یکپارچه 63 2,225,270 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال