پنجشنبه - ۰۲ بهمن ۱۳۹۹ | Thursday - 21 January 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
225512 سه راه مغزی فلزی 1/2*25 1 اضافه به لیست
226010 سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*20 129,340 اضافه به لیست
226014 سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*25 137,670 اضافه به لیست
226016 سه راه بوشن فلزی دیواری 3/4*25 176,440 اضافه به لیست
226510 سه راه مغزی فلزی دیواری 1/2*20 224,250 اضافه به لیست
226518 سه راه مغزی فلزی دیواری 3/4*25 245,640 اضافه به لیست
230218 فلنچ 63 404,640 اضافه به لیست
230220 فلنچ 75 433,020 اضافه به لیست
230222 فلنچ 90 595,600 اضافه به لیست
230224 فلنچ 110 682,130 اضافه به لیست
230318 آداپتور فلنچ 63 112,040 اضافه به لیست
230320 آداپتور فلنچ 75 165,510 اضافه به لیست
230322 آداپتور فلنچ 90 307,650 اضافه به لیست
230324 آداپتور فلنچ 110 414,740 اضافه به لیست
240202 مهره ماسوره دو طرف جوش 20 86,030 اضافه به لیست
240204 مهره ماسوره دو طرف جوش 25 118,520 اضافه به لیست
240206 مهره ماسوره دو طرف جوش 32 187,060 اضافه به لیست
240212 مهره ماسوره دو طرف جوش سفید 63 468,820 اضافه به لیست
240308 شیر مغزی برنجی یکپارچه 20 412,470 اضافه به لیست
240310 شیر مغزی برنجی یکپارچه 25 478,670 اضافه به لیست
240312 شیر مغزی برنجی یکپارچه 32 813,470 اضافه به لیست
240314 شیر مغزی برنجی یکپارچه 40 1,257,410 اضافه به لیست
240316 شیر مغزی برنجی یکپارچه 50 2,015,160 اضافه به لیست
240318 شیر مغزی برنجی یکپارچه 63 2,095,900 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال