یکشنبه - ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | Sunday - 11 April 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
214110 درپوش 25 21,800 اضافه به لیست
214112 درپوش 32 29,390 اضافه به لیست
214114 درپوش 40 48,920 اضافه به لیست
214116 درپوش 50 93,730 اضافه به لیست
214118 درپوش 63 194,210 اضافه به لیست
214120 درپوش 75 296,090 اضافه به لیست
214122 درپوش 90 442,510 اضافه به لیست
214124 درپوش 110 735,790 اضافه به لیست
216108 لوله خمدار 20 81,870 اضافه به لیست
216110 لوله خمدار 25 126,070 اضافه به لیست
216112 لوله خمدار 32 205,690 اضافه به لیست
216208 لوله خم دوسر بوشن سفید 20 83,490 اضافه به لیست
216210 لوله خم دوسر بوشن سفید 25 112,620 اضافه به لیست
216508 پل بست دار 20 45,340 اضافه به لیست
216510 پل بست دار 25 56,250 اضافه به لیست
217108 چهارراه 20 50,050 اضافه به لیست
217110 چهارراه 25 67,620 اضافه به لیست
220108 زانو بوشن فلزی دیواری 1/2*20 145,880 اضافه به لیست
220110 زانو بوشن فلزی دیواری 3/4*25 183,460 اضافه به لیست
220112 زانو بوشن فلزی دیواری 1/2*25 150,070 اضافه به لیست
220508 زانو مغزی فلزی دیواری 1/2* 20 209,040 اضافه به لیست
220509 زانو مغزی فلزی دیواری 3/4*20 234,610 اضافه به لیست
220512 زانو مغزی فلزی دیواری 3/4*25 253,400 اضافه به لیست
221008 بوشن یکسر فلزی 1/2*20 123,530 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال