شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 214122 درپوش 90 عدد 1 507,080 اضافه به لیست
2 214124 درپوش 110 عدد 1 844,250 اضافه به لیست
3 216108 لوله خمدار 20 عدد 1 85,400 اضافه به لیست
4 216110 لوله خمدار 25 عدد 1 131,500 اضافه به لیست
5 216112 لوله خمدار 32 عدد 1 214,560 اضافه به لیست
6 216208 لوله خم دوسر بوشن سفید 20 عدد 1 87,020 اضافه به لیست
7 216210 لوله خم دوسر بوشن سفید 25 عدد 1 120,410 اضافه به لیست
8 216508 پل بست دار 20 عدد 1 52,140 اضافه به لیست
9 216510 پل بست دار 25 عدد 1 64,550 اضافه به لیست
10 217108 چهارراه 20 عدد 1 57,050 اضافه به لیست
11 217110 چهارراه 25 عدد 1 77,020 اضافه به لیست
12 220108 زانو بوشن فلزی دیواری 1/2*20 عدد 1 149,890 اضافه به لیست
13 220110 زانو بوشن فلزی دیواری 3/4*25 عدد 1 205,270 اضافه به لیست
14 220112 زانو بوشن فلزی دیواری 1/2*25 عدد 1 154,820 اضافه به لیست
15 220508 زانو مغزی فلزی دیواری 1/2* 20 عدد 1 218,360 اضافه به لیست
16 220509 زانو مغزی فلزی دیواری 3/4*20 عدد 1 244,360 اضافه به لیست
17 220512 زانو مغزی فلزی دیواری 3/4*25 عدد 1 263,740 اضافه به لیست
18 221008 بوشن یکسر فلزی 1/2*20 عدد 1 125,080 اضافه به لیست
19 221010 بوشن یکسر فلزی 3/4*20 عدد 1 188,390 اضافه به لیست
20 221011 بوشن یکسر فلزی 1/2*25 عدد 1 132,890 اضافه به لیست
21 221012 بوشن یکسر فلزی 3/4*25 عدد 1 190,280 اضافه به لیست
22 221014 بوشن یکسر فلزی "1*32 عدد 1 303,700 اضافه به لیست
23 221016 بوشن یکسر فلزی 11/4*40 عدد 1 718,100 اضافه به لیست
24 221018 بوشن یکسر فلزی 11/2*50 عدد 1 817,290 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال