شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 213126 سه راه 125 عدد 1 3,639,300 اضافه به لیست
2 213208 سه راه سه کنج 20 عدد 1 49,770 اضافه به لیست
3 213210 سه راه سه کنج 25 عدد 1 65,270 اضافه به لیست
4 213520 سه راه تبدیل 25*20*20 عدد 1 50,450 اضافه به لیست
5 213522 سه راه تبدیل 25*20*25 عدد 1 51,650 اضافه به لیست
6 213524 سه راه تبدیل 25*25*20 عدد 1 67,350 اضافه به لیست
7 213532 سه راه تبدیل 32*20*20 عدد 1 77,790 اضافه به لیست
8 213534 سه راه تبدیل 32*20*32 عدد 1 77,530 اضافه به لیست
9 213540 سه راه تبدیل 32*25*32 عدد 1 89,760 اضافه به لیست
10 213531 سه راه تبدیل 40*20*40 عدد 1 141,850 اضافه به لیست
11 213542 سه راه تبدیل 40*25*40 عدد 1 149,750 اضافه به لیست
12 213545 سه راه تبدیل 40*32*40 عدد 1 158,140 اضافه به لیست
13 213565 سه راه تبدیل 50*32*50 عدد 1 237,500 اضافه به لیست
14 213572 سه راه تبدیل 63*25*63 عدد 1 565,640 اضافه به لیست
15 213574 سه راه تبدیل 63*32*63 عدد 1 570,630 اضافه به لیست
16 213576 سه راه تبدیل 63*40*63 عدد 1 576,460 اضافه به لیست
17 213578 سه راه تبدیل 63*50*63 عدد 1 593,490 اضافه به لیست
18 214108 درپوش 20 عدد 1 18,670 اضافه به لیست
19 214110 درپوش 25 عدد 1 25,080 اضافه به لیست
20 214112 درپوش 32 عدد 1 33,810 اضافه به لیست
21 214114 درپوش 40 عدد 1 55,840 اضافه به لیست
22 214116 درپوش 50 عدد 1 107,150 اضافه به لیست
23 214118 درپوش 63 عدد 1 221,370 اضافه به لیست
24 214120 درپوش 75 عدد 1 336,670 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال