جمعه - ۰۲ آبان ۱۳۹۹ | Friday - 23 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 223511 زانو یکسر مغزی فلزی 1/2*25 عدد 1 260,190 اضافه به لیست
2 223514 مهره ماسوره بوشن فلزی 1/2*20 عدد 1 490,800 اضافه به لیست
3 223515 مهره ماسوره بوشن فلزی 3/4*25 عدد 1 700,000 اضافه به لیست
4 223516 مهره ماسوره بوشن فلزی "1*32 عدد 1 919,700 اضافه به لیست
5 223518 مهره ماسوره بوشن فلزی 11/4*40 عدد 1 1,731,900 اضافه به لیست
6 223520 مهره ماسوره بوشن فلزی 11/2*50 عدد 1 2,580,000 اضافه به لیست
7 223522 مهره ماسوره بوشن فلزی "2*63 عدد 1 3,559,200 اضافه به لیست
8 224530 مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی 1/2*20 عدد 1 216,350 اضافه به لیست
9 224532 مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی 3/4*25 عدد 1 291,470 اضافه به لیست
10 224531 مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی 1/2*20 عدد 1 265,030 اضافه به لیست
11 224533 مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی 3/4*25 عدد 1 338,050 اضافه به لیست
12 225008 سه راه بوشن فلزی 1/2*20 عدد 1 147,840 اضافه به لیست
13 225010 سه راه بوشن فلزی 3/4*20 عدد 1 195,560 اضافه به لیست
14 225012 سه راه بوشن فلزی 1/2*25 عدد 1 172,950 اضافه به لیست
15 225014 سه راه بوشن فلزی 3/4*25 عدد 1 209,490 اضافه به لیست
16 225018 سه راه بوشن فلزی "1*32 عدد 1 350,200 اضافه به لیست
17 225506 سه راه مغزی فلزی 1/2*20 عدد 1 230,720 اضافه به لیست
18 225510 سه راه مغزی فلزی 3/4*20 عدد 1 1 اضافه به لیست
19 225512 سه راه مغزی فلزی 1/2*25 عدد 1 1 اضافه به لیست
20 226010 سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*20 عدد 1 150,820 اضافه به لیست
21 226014 سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*25 عدد 1 162,070 اضافه به لیست
22 226016 سه راه بوشن فلزی دیواری 3/4*25 عدد 1 216,250 اضافه به لیست
23 226510 سه راه مغزی فلزی دیواری 1/2*20 عدد 1 249,910 اضافه به لیست
24 226518 سه راه مغزی فلزی دیواری 3/4*25 عدد 1 276,890 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال