شنبه - ۲۷ دی ۱۳۹۹ | Saturday - 16 January 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
93207587 زانو کوتاه 87 درجه 75 ( سایلنت ) 633,360 اضافه به لیست
93211045 زانو 45 درجه 110 ( سایلنت ) 1,140,940 اضافه به لیست
93212545 زانو 45 درجه 125 ( سایلنت ) 1,647,930 اضافه به لیست
93216045 زانو 45 درجه 160 ( سایلنت ) 3,391,630 اضافه به لیست
91405087 سه راه 87 درجه 50 ( سایلنت ) 666,890 اضافه به لیست
97505087 سه راه تبدیل 87 درجه 50*75 ( سایلنت ) 766,780 اضافه به لیست
113207587 زانو بست خور 87 درجه 75 ( سایلنت ) 722,660 اضافه به لیست
91005087 سه راه تبدیل 87 درجه 50*110 ( سایلنت ) 1,423,860 اضافه به لیست
103205087 زانو بلند 87 درجه 50 ( سایلنت ) 430,030 اضافه به لیست
91411087 سه راه 87 درجه 110 ( سایلنت ) 2,033,410 اضافه به لیست
93211020 زانو 30 درجه 110 ( سایلنت ) 1,122,160 اضافه به لیست
103211087 زانو بلند 87 درجه 110 ( سایلنت ) 1,816,190 اضافه به لیست
72120045 زانو 45 درجه (دست ساز) 200 ( سایلنت ) 15,903,800 اضافه به لیست
113205087 زانو بست خور 87 درجه 50 ( سایلنت ) 376,600 اضافه به لیست
113211045 زانو بست خور 45 درجه 110 ( سایلنت ) 1,803,340 اضافه به لیست
91405045 سه راه 45 درجه 50 ( سایلنت ) 520,300 اضافه به لیست
97505045 سه راه تبدیل 45 درجه 50*75 ( سایلنت ) 827,500 اضافه به لیست
91407545 سه راه 45 درجه 75 ( سایلنت ) 1,123,710 اضافه به لیست
91005045 سه راه تبدیل 45 درجه 50*110 ( سایلنت ) 1,544,890 اضافه به لیست
91007545 سه راه تبدیل 45 درجه 75*110 ( سایلنت ) 1,808,950 اضافه به لیست
91411045 سه راه 45 درجه 110 ( سایلنت ) 2,536,580 اضافه به لیست
92511045 سه راه تبدیل 45 درجه 110*125 ( سایلنت ) 3,027,160 اضافه به لیست
91412545 سه راه 45 درجه 125 ( سایلنت ) 3,592,340 اضافه به لیست
96011045 سه راه تبدیل 45 درجه 110*160 ( سایلنت ) 5,010,250 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال