شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 93207587 زانو کوتاه 87 درجه 75 ( سایلنت ) عدد 1 633,360 اضافه به لیست
2 93211045 زانو 45 درجه 110 ( سایلنت ) عدد 1 1,140,940 اضافه به لیست
3 93212545 زانو 45 درجه 125 ( سایلنت ) عدد 1 1,647,930 اضافه به لیست
4 93216045 زانو 45 درجه 160 ( سایلنت ) عدد 1 3,391,630 اضافه به لیست
5 91405087 سه راه 87 درجه 50 ( سایلنت ) عدد 1 666,890 اضافه به لیست
6 97505087 سه راه تبدیل 87 درجه 50*75 ( سایلنت ) عدد 1 766,780 اضافه به لیست
7 113207587 زانو بست خور 87 درجه 75 ( سایلنت ) عدد 1 722,660 اضافه به لیست
8 91005087 سه راه تبدیل 87 درجه 50*110 ( سایلنت ) عدد 1 1,423,860 اضافه به لیست
9 103205087 زانو بلند 87 درجه 50 ( سایلنت ) عدد 1 430,030 اضافه به لیست
10 91411087 سه راه 87 درجه 110 ( سایلنت ) عدد 1 2,033,410 اضافه به لیست
11 93211020 زانو 30 درجه 110 ( سایلنت ) عدد 1 1,122,160 اضافه به لیست
12 103211087 زانو بلند 87 درجه 110 ( سایلنت ) عدد 1 1,816,190 اضافه به لیست
13 72120045 زانو 45 درجه (دست ساز) 200 ( سایلنت ) عدد 1 15,903,800 اضافه به لیست
14 113205087 زانو بست خور 87 درجه 50 ( سایلنت ) عدد 1 376,600 اضافه به لیست
15 113211045 زانو بست خور 45 درجه 110 ( سایلنت ) عدد 1 1,803,340 اضافه به لیست
16 91405045 سه راه 45 درجه 50 ( سایلنت ) عدد 1 520,300 اضافه به لیست
17 97505045 سه راه تبدیل 45 درجه 50*75 ( سایلنت ) عدد 1 827,500 اضافه به لیست
18 91407545 سه راه 45 درجه 75 ( سایلنت ) عدد 1 1,123,710 اضافه به لیست
19 91005045 سه راه تبدیل 45 درجه 50*110 ( سایلنت ) عدد 1 1,544,890 اضافه به لیست
20 91007545 سه راه تبدیل 45 درجه 75*110 ( سایلنت ) عدد 1 1,808,950 اضافه به لیست
21 91411045 سه راه 45 درجه 110 ( سایلنت ) عدد 1 2,536,580 اضافه به لیست
22 92511045 سه راه تبدیل 45 درجه 110*125 ( سایلنت ) عدد 1 3,027,160 اضافه به لیست
23 91412545 سه راه 45 درجه 125 ( سایلنت ) عدد 1 3,592,340 اضافه به لیست
24 96011045 سه راه تبدیل 45 درجه 110*160 ( سایلنت ) عدد 1 5,010,250 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال