یکشنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۹ | Sunday - 25 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 91416045 سه راه 45 درجه 160 ( سایلنت ) عدد 1 7,647,770 اضافه به لیست
2 71420045 سه راه 45 درجه 200 ( سایلنت ) عدد 1 34,007,040 اضافه به لیست
3 20016045 سه راه تبدیل 45 درجه 160*200 ( سایلنت ) عدد 1 21,467,870 اضافه به لیست
4 78105001 درپوش تست 50 ( سایلنت ) عدد 1 65,670 اضافه به لیست
5 78107501 درپوش تست 75 ( سایلنت ) عدد 1 140,740 اضافه به لیست
6 78111001 درپوش تست 110 ( سایلنت ) عدد 1 241,930 اضافه به لیست
7 78112501 درپوش تست 125 ( سایلنت ) عدد 1 289,570 اضافه به لیست
8 78116001 درپوش تست 160 ( سایلنت ) عدد 1 493,480 اضافه به لیست
9 78120000 درپوش تست 200 ( سایلنت ) عدد 1 1,122,830 اضافه به لیست
10 91507590 سه راه بازدید 75 ( سایلنت ) عدد 1 1,025,680 اضافه به لیست
11 71611000 دریچه بازدید 110 ( سایلنت ) عدد 1 598,960 اضافه به لیست
12 91512590 سه راه بازدید 125 ( سایلنت ) عدد 1 2,753,980 اضافه به لیست
13 71520090 سه راه بازدید 200 ( سایلنت ) عدد 1 23,942,990 اضافه به لیست
14 71605000 دریچه بازدید (دریچه 63) 50 ( سایلنت ) عدد 1 247,440 اضافه به لیست
15 71607500 دریچه بازدید (دریچه 63) 75 ( سایلنت ) عدد 1 310,410 اضافه به لیست
16 71612500 دریچه بازدید (دریچه 110) 125 ( سایلنت ) عدد 1 915,120 اضافه به لیست
17 71616000 دریچه بازدید (دریچه 110) 160 ( سایلنت ) عدد 1 1,150,050 اضافه به لیست
18 91511090 سه راه بازدید 110 ( سایلنت ) عدد 1 1,893,470 اضافه به لیست
19 683205087 زانو بلند 87 درجه 50 عدد 1 357,020 اضافه به لیست
20 683207587 زانو بلند 87 درجه 75 عدد 1 668,020 اضافه به لیست
21 683211087 زانو بلند 87 درجه 110 عدد 1 1,519,260 اضافه به لیست
22 683212587 زانو بلند 87 درجه 125 عدد 1 2,202,540 اضافه به لیست
23 673211015 زانو 15 درجه 110 عدد 1 814,180 اضافه به لیست
24 673205030 زانو 30 درجه 50 عدد 1 253,200 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال