شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 673207530 زانو 30 درجه 75 عدد 1 343,400 اضافه به لیست
2 673211030 زانو 30 درجه 110 عدد 1 874,760 اضافه به لیست
3 673205067 زانو 67 درجه 50 عدد 1 296,480 اضافه به لیست
4 673211067 زانو 67 درجه 110 عدد 1 1,065,080 اضافه به لیست
5 671711067 چهارراه 67 درجه 110 عدد 1 2,355,870 اضافه به لیست
6 675505000 علمک (رایزر سیفون) 75-50 عدد 1 382,820 اضافه به لیست
7 675511000 علمک (رایزر سیفون) 125-110 عدد 1 944,350 اضافه به لیست
8 675111000 سیفون بازدید (فاضلاب شهری) 110 عدد 1 4,738,460 اضافه به لیست
9 675112500 سیفون بازدید (فاضلاب شهری) 125 عدد 1 6,670,860 اضافه به لیست
10 675116000 سیفون بازدید (فاضلاب شهری) 160 عدد 1 14,003,420 اضافه به لیست
11 675007500 سیفون با دریچه بازدید 75 عدد 1 4,102,530 اضافه به لیست
12 675011000 سیفون با دریچه بازدید 110*125 عدد 1 7,369,200 اضافه به لیست
13 675905000 سیفون سوکت دار 50 عدد 1 483,140 اضافه به لیست
14 675907500 سیفون سوکت دار 75 عدد 1 874,600 اضافه به لیست
15 676005000 بوگیر 50 عدد 1 206,380 اضافه به لیست
16 608605000 بست روکش دار دیواری 50 عدد 1 243,050 اضافه به لیست
17 608606300 بست روکش دار دیواری 63 عدد 1 275,580 اضافه به لیست
18 608607500 بست روکش دار دیواری 75 عدد 1 342,900 اضافه به لیست
19 608609000 بست روکش دار دیواری 90 عدد 1 389,440 اضافه به لیست
20 608611000 بست روکش دار دیواری 110 عدد 1 473,430 اضافه به لیست
21 608612500 بست روکش دار دیواری 125 عدد 1 589,920 اضافه به لیست
22 608616000 بست روکش دار دیواری 160 عدد 1 685,260 اضافه به لیست
23 608620000 بست روکش دار دیواری 200 عدد 1 1,440,410 اضافه به لیست
24 608605002 بست روکش دار سقفی قابل تنظیم 50 عدد 1 259,770 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال