شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 90216020 لوله دوسر سوکت پوشفیت 160 - 200 ( سایلنت ) عدد 1 15,510,910 اضافه به لیست
2 90216030 لوله دوسر سوکت پوشفیت 160 - 300 ( سایلنت ) عدد 1 23,265,360 اضافه به لیست
3 70220005 لوله دوسر سوکت پوشفیت 200 - 50 ( سایلنت ) عدد 1 4,986,110 اضافه به لیست
4 70220010 لوله دوسر سوکت پوشفیت 200 - 100 ( سایلنت ) عدد 1 8,170,230 اضافه به لیست
5 70220020 لوله دوسر سوکت پوشفیت 200 - 200 ( سایلنت ) عدد 1 16,288,600 اضافه به لیست
6 70220030 لوله دوسر سوکت پوشفیت 200 - 300 ( سایلنت ) عدد 1 24,334,700 اضافه به لیست
7 70020005 لوله پوشفیت 200 - 50 ( سایلنت ) عدد 1 4,085,220 اضافه به لیست
8 70020010 لوله پوشفیت 200 - 100 ( سایلنت ) عدد 1 7,269,360 اضافه به لیست
9 70020020 لوله پوشفیت 200 - 200 ( سایلنت ) عدد 1 13,782,570 اضافه به لیست
10 70020030 لوله پوشفیت 200 - 300 ( سایلنت ) عدد 1 20,195,980 اضافه به لیست
11 91205000 بوشن 50 ( سایلنت ) عدد 1 292,700 اضافه به لیست
12 91207500 بوشن 75 ( سایلنت ) عدد 1 461,980 اضافه به لیست
13 91211000 بوشن 110 ( سایلنت ) عدد 1 978,530 اضافه به لیست
14 91212500 بوشن 125 ( سایلنت ) عدد 1 1,305,290 اضافه به لیست
15 91216000 بوشن 160 ( سایلنت ) عدد 1 1,899,960 اضافه به لیست
16 91307550 تبدیل 50 * 75 ( سایلنت ) عدد 1 476,780 اضافه به لیست
17 91311050 تبدیل 50 * 110 ( سایلنت ) عدد 1 765,860 اضافه به لیست
18 91311075 تبدیل 75* 110 ( سایلنت ) عدد 1 833,390 اضافه به لیست
19 91312511 تبدیل 110 * 125 ( سایلنت ) عدد 1 1,175,730 اضافه به لیست
20 91316012 تبدیل 125 * 160 ( سایلنت ) عدد 1 2,215,940 اضافه به لیست
21 71320016 تبدیل 160 * 200 ( سایلنت ) عدد 1 12,797,070 اضافه به لیست
22 93205045 زانو 45 درجه 50 ( سایلنت ) عدد 1 260,660 اضافه به لیست
23 93205087 زانو کوتاه 87 درجه 50 ( سایلنت ) عدد 1 312,140 اضافه به لیست
24 93207545 زانو 45 درجه 75 ( سایلنت ) عدد 1 544,010 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال